Takaisin artikkeleihin

Haku auki: Valaistussuunnittelun opintokokonaisuus Oulussa ja Kuopiossa

""

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö ja Savonia-ammattikorkeakoulu järjestävät lukuvuonna 2020–21 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden, joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin.

Koulutuksen rakenne ja opintojaksot

Täydennyskoulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen. Syksyn opinnoissa perehdytään laajasti ja monialaisesti kaupunkivalaistuksen ja ulkovalaistuksen suunnitteluun liittyviin näkökulmiin. Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta.

Koulutus järjestetään Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa. Koulutus toteutetaan aikavälillä 24.8.2020–31.5.2021. Koulutuksen voi suorittaa eri laajuuksissa, ensisijaisesti kuitenkin 60 op:n opintokokonaisuutena.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne), valoilmaisuun liittyvät tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset.

Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt. Hakuaika koulutukseen on 20.4.–17.5.2020.

Koulutus on osallistujille maksuton. Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta:

Tietoa opinnoista Oulussa tästä linkistä.
Tietoa opinnoista Kuopiossa tästä linkistä.

https://www.youtube.com/watch?v=7NpeGU7bcMQ

Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonian OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Jaa tämä artikkeli