Takaisin artikkeleihin

Helsingistä tuulivoimakaupunki?

Tulisiko tuulivoiman tuotantoa lisätä? Miten tuulivoiman rakentaminen vaikuttaisi Helsingin imagoon ja maisemaan? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Espalla, kun Tuulivoimaa Helsinkiin? -kyselyn laatijat Jani Päivänen ja Alpo Tani keskusteluttivat kaupunkilaisia arkkitehtuurikesän työpajassa.WSP:llä projektipäällikkönä toimivan Päiväsen sekä Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavasuunnittelija Alpo Tanin toteuttaman selvityksen tavoitteena on kartoittaa tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä Helsingissä. Heidän mukaansa Espan keskustelut heijastelivat paljon samoja ajatuksia, joita on tullut vastaan myös käynnissä olevan, helsinkiläisten suhtautumista kartoittavan nettikyselyn alustavissa tuloksissa.”Perusvire tuulivoimaan suhtautumisessa näyttäisi olevan melko myönteinen,” Tani summaa. ”Kielteisissä kommenteissa vastustuksen syiksi on mainittu yleisimmin melu sekä maiseman muuttuminen.”[caption id="attachment_4446" align="alignnone" width="618"]Espan arkkitehtuurikesä: Lisää Tuulivoimaa työpaja. Puhumassa Jani Päivänen ja Alpo Tani. Päivänen ja Tani toivat mukanaan valikoiman erilaisia tuulipuistojen malleja, joista sai valita suosikkinsa.[/caption]Tuulivoima Helsingin maisemassa näyttäytyy Tanin huomioiden perusteella melko kaksijakoisena: toisten mielestä tuulipuistot ovat rumia ja häiritseviä ja toiset yhdistävät ne myönteisiin mielikuviin sekä luontoystävälliseen imagoon.Eräs yleisökeskustelija oli itse juuri tullut Helsinkiin mereltä päin. Hän pohdiskeli, miltä tuulipuisto näyttäisi laivalla saapuvien turistien silmissä: ”Kyllä se mielestäni antaisi Helsingistä modernin ja ekologisen kaupungin kuvan. Tämä loisi nimenomaan hyvää imagoa Helsingille.”Päiväsen mukaan imagon lisäksi tuulivoiman myönteisinä puolina mainittiin lisäksi riippumattomuus idän energiakaupasta, ekologisuus sekä myönteinen vaikutus ilmastonmuutokseen.[caption id="attachment_4448" align="alignnone" width="618"]Espan arkkitehtuurikesässä keskusteltiin tuulivoiman rakentamisesta. Hyviä ja huonoja puolia listattiin suureen paperiin. Espan arkkitehtuurikesässä keskusteltiin tuulivoiman rakentamisesta. Hyviä ja huonoja puolia listattiin suureen paperiin.[/caption][caption id="attachment_4451" align="alignnone" width="618"]Eniten plussia Helsinkiin mahdollisesti rakennettava tuulivoima sai myönteisestä vaikutuksesta ilmastonmuutokseen, paikallisuudesta, energiaomavaraisuudesta ja vaikutuksesta kaupungin imagoon. Miinuksia saivat melu sekä vaikutukset lintuihin. Eniten plussia Helsinkiin mahdollisesti rakennettava tuulivoima sai myönteisestä vaikutuksesta ilmastonmuutokseen, paikallisuudesta, energiaomavaraisuudesta ja vaikutuksesta kaupungin imagoon. Miinuksia saivat melu sekä vaikutukset lintuihin.[/caption]Yleisökeskustelussa mietittiin myös paikkoja, mihin tuulipuisto olisi mahdollista rakentaa. Merelle rakentaminen osoittautui manteretta suositummaksi. Sopivaksi etäisyydeksi rantaviivasta ehdotettiin kymmenkuntaa kilometriä, jolloin tuulipuisto ei juurikaan näkysi kaupunkikuvassa.Mielipiteissä kaivattiin myös arkkitehtuurin parempaa hyödyntämistä tuulivoimaloiden suunnittelussa. Ideoita esitettiin siitä, kuinka tuulipuistoista voisi tehdä näyttäviä, Suomen korkeatasoista designperinnettä edustavia kokonaisuuksia. Tani myöntelee arkkitehtuuriin sisältyvälle suurelle potentiaalille. ”Suunnittelussa voisi hyödyntää monenlaisia mahdollista teemoja. Vaikkapa maaston muodoista voisi ammentaa jotakin kiinnostavaa.”Muutama keskustelija ehdotti monipuolisempaa värien käyttöä. Jospa se varoittaisi lintuja voimalan pyörivistä siivistä.[caption id="attachment_4450" align="alignnone" width="618"]Paikalla kävi runsaasti ihmisiä antamassa mielipiteensä tuulivoimasta ja uusiutuvasta energiasta. Paikalla kävi runsaasti ihmisiä antamassa mielipiteensä tuulivoimasta ja uusiutuvasta energiasta.[/caption][caption id="attachment_4452" align="alignnone" width="618"]Vanhempien osallistuessa keskusteluun Kasperi pohti hartaasti minkälainen turbiini olisi hänen suosikkinsa, ja päätyi lopulta pystyroottoriin, jossa lapojen sijasta tuuleen tarttuu rungon sisällä pyörivä spiraalimainen turbiini. Vanhempien osallistuessa keskusteluun Kasperi pohti hartaasti minkälainen turbiini olisi hänen suosikkinsa, ja päätyi lopulta pystyroottoriin, jossa lapojen sijasta tuuleen tarttuu rungon sisällä pyörivä spiraalimainen turbiini.[/caption]Seuraa Arkkitehtuuria Espan kesässä -ohjelmaa osoitteessa http://www.recreation.fi. Järjestäjät Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ja Arkkitehtuurimuseo.Miten sinä itse suhtaudut tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden rakentamiseen Helsingissä? Anna mielipiteesi! Kysely on auki elokuun loppuun asti. Se löytyy osoitteesta www.tuulivoimakysely.fi. Kyselyn vastauksilla on merkittävä vaikutus vuoden 2015 aikana Kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittaviin tuulivoiman sijoittamisperiaatteisiin.