Takaisin artikkeleihin

Henri Terho: Prosenttiperiaate osana arkkitehtuuripolitiikkaa

Henri Terho3 scaled

Arkkitehtuurin ja ympäristön laatua voidaan edistää yhdistämällä taide suunnitteluun ja rakentamiseen. Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Henri Terho kertoo, miten julkisen taiteen prosenttiperiaate liittyy käynnissä olevaan arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmatyöhön.

Teksti: Heini Lehtinen

Mitä tarkoittaa prosenttiperiaate?

Prosenttiperiaate tarkoittaa kirjaimellisesti jo vuosikymmenten takaa periytyvää tavoitetta käyttää prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen. Sekä prosenttiperiaatteen käsite että sen taustalla olevat ilmiöt ovat muuttuneet monipuolisemmiksi 2000-luvun aikana. Nykyisin sillä tarkoitetaan kattokäsitettä erilaisista tavoista, joilla taidehankintoja rahoitetaan ja suunnitellaan osana rakentamisen prosesseja. Se kattaa esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä tehtyjä taideohjelmia ja muita yksittäistä kohdetta laajempia taiteen kokonaisuuksia. 

Prosenttiperiaate voi toteutua erilaisin taiteen toteuttamisen ja tuottamisen keinoin. Käytännössä prosenttiperiaatteen mukainen taide voi olla pysyvää, kuten kaupunkitilassa olevia objekteja ja rakenteisiin integroituja teospintoja. Se voi myös tarkoittaa väliaikaisia teoksia esimerkiksi suoja-aidoissa tai tapahtumallista taidetta osana asuinalueiden kokonaisuutta. Oleellista on miettiä taiteen rahoitusmahdollisuuksia osana investointipäätöksiä.

Miltä prosenttiperiaatteen nykytila ja tulevaisuus näyttävät?

Prosenttiperiaatteen merkitys on edennyt vuosikymmenten mittaan aaltoliikkeenä. Asiasta on puhuttu paljon 2010-luvulla ja toimintakonseptit ovat yleistyneet nopeasti. Kolmessa peräkkäisessä hallitusohjelmassa vuodesta 2011 lähtien on erikseen mainittu prosenttiperiaatteen edistäminen, mikä on antanut asialle uutta painoarvoa.

Perinteisesti prosenttiperiaate on ollut etenkin kunnille asetettu toivomus ja tavoite. Uusimpien kuntien kulttuuripalveluja koskevien tilastojen mukaan 27 prosenttia Suomen kunnista on tehnyt periaatepäätöksen prosenttiperiaatteen noudattamisesta. Suomen 20 suurinta kaupunkia ovat kaikki tavalla tai toisella mukana, ja 2010-luvun aikana etenkin keskikokoiset kaupungit ovat käynnistäneet omia ensimmäisiä prosenttiperiaatteen mukaisia kohteitaan. 

Periaatteen noudattamisessa on alueellisia eroja, koska rakentaminenkin vaihtelee paljon alueittain. Toisaalta sairaalarakentamisessa prosenttiperiaatteen konseptit ovat läpäisseet käytännössä koko Suomen.

Suomessa on myös yhä enemmän taiteilija-asiantuntijoita, jotka osaavat työskennellä taidetta ja rakentamista yhdistävissä prosesseissa. Tämä vahvistaa prosenttiperiaatteen mukaisen toiminnan tulevaisuuden näkymiä. Kuntatalouden epävarmat näkymät puolestaan asettavat asialle haasteita.

Miten näet prosenttiperiaatteen suhteessa arkkitehtuuripolitiikkaan ja apoli2020-prosessiin?

Prosenttiperiaate sopii erinomaisesti arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Kyse on pohjimmiltaan yhteisestä tavoitteesta: rakennetun ympäristön laadusta. Laadusta on kyse myös silloin, kun taidetta yhdistetään suunnitteluun ja rakentamiseen. Prosenttiperiaatteen mallit vaativat eri ammattikuntien osaamisen yhdistämistä, ja se tulisi ottaa huomioon asetettaessa yhteisiä tavoitteita. Aiemmin alueellisilla arkkitehtuuripoliittisilla ohjelmilla on ollut tärkeä merkitys prosenttiperiaatteen juurruttamisessa.


Henri Terho on Taiteen edistämiskeskus Taiken erityisasiantuntija ja vastaa julkisen taiteen asiantuntijapalveluista. Terho on ollut mukana käynnistämässä useita aluerakentamisen taideohjelmia ja sairaanhoitopiirien taidekonsepteja. Lisäksi hänellä on useita rakennetun ympäristön taiteen asiantuntija- ja luottamustehtäviä. Terho on myös valtion taideteostoimikunnan jäsen.