Takaisin artikkeleihin

Kaikkien kaupunki! 2019–21

Lapsi maalaa kuvaa talosta.

kuva: Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Kaikkien kaupunki -hanke luo uusia ja rohkeita nuorten osallisuuden malleja. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoiman hankkeen puitteissa toteutettavat työpajat palvelevat erityisesti sellaisia nuoria, jotka usein jäävät suunnitteluprosessien ja vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Hankkeen tulokset hyödyttävät kaikkia kuntia kestävän ympäristön kehittämisessä.

Teksti: Eeva Astala

Kaikkien kaupunki! -hanke toteutetaan kolmessa pilottikaupungissa Jyväskylässä, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Työpajoissa lapset ja nuoret toimivat oman lähiympäristönsä asiantuntijoina ja pureutuvat paikallisiin, ajankohtaisiin ja konkreettisiin kaupunkikehittämishankkeisiin. Työpajoissa hyödynnetään muun muassa taidelähtöisiä ja pelillistämisen menetelmiä nuorten toimijuuden vahvistamiseksi ja kokemustiedon kartoittamiseksi.

Työpajoista kertynyttä kokemustietoa käytetään määrätietoisesti kaupunkisuunnittelussa ja kuntien päätöksenteossa. Onnistuneita käytäntöjä ja toimintamalleja kootaan ja levitetään valtakunnallisesti. Lisäksi hankkeessa tuetaan yhteiskehittämiseen liittyvää osaamista ja käytäntöjä pilottikunnissa.

”Yhteiskehittäminen sopii erinomaisesti Kaikkien kaupunki! -hankkeen lähtökohdaksi, sillä haluamme sovittaa yhteen jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta nuorten osallisuusmalleista kaupunkiympäristön suunnittelussa. Ennen kaikkea haluamme tehdä kehittämistyötä yhdessä nuorten kanssa eikä siten, että osallistaisimme nuoria ainoastaan hankkeen toteutukseen”, toteaa projektipäällikkö Jaakko Tuominen.

"Kaikkien kaupunki! – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja" on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehityshanke vuosille 2019­­–2021. Hanketta koordinoi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, ja se toteutetaan yhteistyössä pilottikuntien, Suomen ympäristöopisto SYKLIn ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon kanssa.

Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen Instagram-tilillä @kaikkienkaupunki, Twitterissä @kaikkienk ja Kulttuuriperintökasvatuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.kulttuuriperintokas..., josta voi myös tilata uutiskirjeen.

Hankkeen logobanneri.

[divider]

Lisätietoa

Jaakko Tuominen, projektipäällikkö, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
jaakko.tuominen@kulttuuriperintokasvatus.fi

Kaisa Ristimella, vuorovaikutussuunnittelija, Jyväskylän kaupunki
kaisa.ristimella@jyväskyla.fi
050 4728618

Sanna Laukkanen, vuorovaikutussuunnittelija, Kouvolan kaupunki
sanna.laukkanen@kouvola.fi
040 4899139

Mikko Holm, vuorovaikutussuunnittelija, Lappeenrannan kaupunki
mikko.holm@lappeenranta.fi
040 663 7753