Takaisin artikkeleihin

Kaikkien kaupunki: osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja

Archinfo on mukana kartoittamassa ja kehittämässä nuorten mahdollisuuksia osallistua kaupunkisuunnitteluun.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoitukselta eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottamista (MRL 5§). Eri ikäryhmiä tarkasteltaessa lapset ja nuoret nousevat usein esille yhtenä ”hiljaisista ryhmistä”, jonka ääni ei aina kantaudu suunnittelijoille ja päättäjille asti.

Nuorten osallistumisesta kaavoitukseen on kuitenkin myös paljon hyviä kokemuksia, ja aiheeseen liittyen on tehty tieteellistä tutkimusta monilla oppialoilla. Tietoa nuorille soveltuvien ja heidät parhaiten tavoittavien osallistamisen menetelmien käytöstä voisi kuitenkin olla nykyistä paremmin saatavilla. 

Nuorten osallistamisella voi kaavoitusta tukevan tiedonhankinnan lisäksi olla myös ympäristökasvatuksellisia tavoitteita. Asiaan panostamisella on siis mahdollista vahvistaa tulevien aikuisten kansalaistaitoja.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus kartoittivat talvella 2017­–18 nuorten mahdollisuuksia osallistua kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Kartoitus toimii esimateriaalina keväällä 2019 käynnistyneeseen hankkeeseen: Kaikkien kaupunki: osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja. 

Esiselvitysraporttiin on koottu esimerkkihankkeita ja -projekteja sekä etsitty kuntia, joissa on paneuduttu nuorten kuntalaisten osallistamiseen ja siinä tarvittaviin menetelmiin. Lopuksi on kartoitettu aiheeseen liittyvää suomalaista tutkimusta ja kirjallisuutta.

Lue esiselvitysraportti täältä!

Hankkeen projektipäällikkönä aloitti maalis–huhtikuun vaihteessa ympäristöpolitiikan ja aluetieteen maisteri Jaakko Tuominen.

Jaa tämä artikkeli