Takaisin artikkeleihin

Kalle Euro: Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma linjaa tulevaisuuden elinympäristöä ja sen tekijöitä

Silmälasipäinen mies katsoo kameraan

ATL

Laadukas arkkitehtuuri ja rakentaminen tukevat kestävää taloutta. Arkkitehtuurin rooli niin kansallisessa kuin kansainvälisessä taloudessa on valtava. Arkkitehtitoimistojen liiton toiminnanjohtaja Kalle Euro kertoo, minkälaisia mahdollisuuksia apoli avaa suomalaisille arkkitehtitoimistoille ja miten arkkitehtuuri voi toimia kestävän talouden veturina.

Teksti: Kalle Euro

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL osallistui Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman työstämiseen edistääkseen uusia näkemyksiä ja innovaatioita alallamme. Arkkitehtitoimistojen näkökulmasta apoli piirtää linjoja rakentamisen tulevaisuudelle. Apoli on ikään kuin arkkitehtuurin kartta tulevaisuuteen ja uusiin ideoihin rakennusten maailmassa. Ohjelma tukee arkkitehtialan ja myös arkkitehtitoimistojen omaa tutkimus- ja kehitystyötä ja edistää paremman elinympäristön lisäksi uusien liiketoimintamallien sekä arvoketjujen syntymistä. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus: yhdessä luomme pohjan uusille, käytännönläheisille ideoille sekä niiden toteuttamiselle.

Arkkitehtuurissakaan innovaatiot eivät synny tyhjästä, vaan niiden eteen on tehtävä töitä. Tähän apolin kolmas, kestävää taloutta, rakentamista ja kiinteistöalan vastuullista kehittämistä globaalissa maailmassa käsittelevä luku antaa hyviä välineitä. Haluamme esimerkiksi auttaa arkkitehteja ja toimistoja hahmottamaan paremmin tekoälyn ja älykkään sensoriteknologian maailmaa. Nämä ovat valtavia juttuja rakennetussa ympäristössä, ja haluamme varmistaa, että alamme ammattilaiset ovat valmiita tarttumaan näihin uusiin mahdollisuuksiin.

Yhdessä BuildingSMART Finlandin, KIRAhubin, Suomen Arkkitehtiliittoon SAFA:n ja RIL:in kanssa haluamme  laittaa älyteknologian ja tekoälyn töihin rakennusalalla ihmisten ehdoilla. Järjestämme koulutustilaisuuksia ja jaamme tietoa syventämään ymmärrystämme siitä, kuinka tekoäly voi mullistaa rakentamista ja suunnittelua rakennetussa ympäristössämme.

Tässä työssä monialainen ja usean toimijan toteuttama arkkitehtuuripoliittisen ohjelman rohkea ja määrätietoinen edistäminen auttaa meitä jakamaan tietoa ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ja samalla se avaa ovia uusille ideoille ja innovaatioille.

Vaikka juuri nyt tuntuu, että maailma ja myös Suomen rakentaminen muuttuvat vinhasti, tulevaisuus ei ole pelottava, vaan täynnä mahdollisuuksia. Arkkitehtitoimistot ovat jo osoittaneet, että olemme valmiita tarttumaan haasteisiin ja rakentamaan parempaa huomista. Toimistojen rooli yhteiskunnan suunnittelussa on jo nyt merkittävä, mutta esimerkiksi vihreän siirtymän toteuttamisessa niiden rooli edelleen korostuu. Apolin tavoitteita toteuttamalla voimme olla mukana muovaamassa tulevaisuuden rakennettua ympäristöä entistä paremmaksi.


Kalle Euro on toiminut Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n puheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. ATL edistää kaikilla rintamilla hyvää, kestävää ja arvoa luovaa suunnittelua, edustaa suomalaisia arkkitehtitoimistoja sekä auttaa luomaan edellytyksiä jäsentensä kansainväliselle menestykselle.