Takaisin artikkeleihin

Kaupungit palkitsivat vuoden 2019 laadukkaita rakennushankkeita

Espoon keskuksen uudet asumisoikeustalot. Talot ovat moderneja tiilitaloja, mutta lainaavat vanhaa: peltikatosta avautuvat hauskasti ylimmän kerroksen ikkunat.

Suviniityn Hurraa!-palkitut asumisoikeustalot ovat osa Espoon keskuksen laajempaa uudistamista. kuva: TA-Asumisoikeus Oy

Helsingin Rakentamisen Ruusun 2019 sai Korkeavuorenkatu 21:n korjaus- ja muutostyö. Espoon rakennuslautakunta valitsi Hurraa!-tunnustuspalkinnon saajaksi Suviniityn uudet asumisoikeustalot. Pohjois-Suomen Rakennustekoraati palkitsi Linnanmaan pyöräbaanan toteuttamisen.

Uusrenessanssihelmi palasi alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan vuosittain jakamalla Rakentamisen Ruusulla palkittiin vuonna 2019 Jani Prunnilan arkkitehtitoimiston suunnittelema korjaus- ja muutostyö Korkeavuorenkatu 21:ssä. Toimistotalona pitkään toiminut, vuonna 1889 valmistunut Axel Högbergin suunnittelema uusrenessanssirakennus muutettiin takaisin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa asuinrakennukseksi. Asuinkäyttöön muutettiin myös Pirkko ja Arvi Ilosen suunnittelema vuonna 1987 valmistunut pihan toimistosiipi.

Muutostyö perustui poikkeamispäätökseen, joka mahdollisti toimistotilojen muutoksen asuinkäyttöön sekä asuntojen rakentamisen ja laajentamisen ullakoille. Poikkeamisen ehtona oli rakennuksen vanhan osan pitäminen arvokohteena. Pääporrashuoneissa sallittiin vain entisöiviä toimenpiteitä, ja huonetiloja ja tilasarjoja oli varjeltava.

Palkitsemista perusteltiin määrätietoisella toiminnalla suojellun rakennuksen arvojen vaalimiseksi. Vanhojen porrashuoneiden koristemaalaukset on entisöity upeasti. Vanhemman rakennuksen toimistokäytössä olleet tilat on palautettu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa rakennuksen historiallisia arvoja kunnioittaen. Katutason tilat saivat uutta elämää niihin avattujen liiketilojen myötä.

Uusrenessanssi-tyyliä edustava talo iltavalaistuksessa.
Vuoden 2019 Rakentamisen Ruusu myönnettiin Korkeavuorenkatu 21:n korjaukselle ja muutostyölle. kuva: Jani Prunnila

Rakentamisen Ruusu jaettiin nyt 25. kerran. Helsingin kaupunki nimeää vuosittain Rakentamisen Ruusun ehdokkaiksi hankkeita, jotka edustavat ajankohtaista ja poikkeuksellisen laadukasta rakennettuun ympäristöön liittyvää työtä.

Tunnustus asumisoikeustaloille 

Espoon keskuksen uudelle Suviniityn asuinalueelle rakennetut asumisoikeustalot palkittiin vuotuisella Hurraa!-tunnustuspalkinnolla. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiaisen suunnittelema ja TA-Asumisoikeus Oy:n rakennuttama kohde osoitteessa Reviisorinkatu 6 koostuu kolmesta kerrostalosta. Palkinnon luovuttivat Espoon rakennuslautakunnan puheenjohtaja Janne Tähtikunnas ja vastaava rakennusvalvontajohtaja Solja Mäkelä.

”Kohde on arkkitehtuuriltaan ajaton, ja se voisi sijaita missä tahansa eurooppalaisessa kaupungissa. Lisäksi toteutus on erityisen onnistunut”, Tähtikunnas perustelee voittajan valintaa.

Suviniityssä asuinrakennusten julkisivumateriaaleihin ja kattomuotoihin sekä korttelien sisäpihojen viihtyisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota jo varhaisessa vaiheessa ennen kaavoituksen käynnistymistä. Alueen rakentaminen jatkuu vielä muutaman vuoden ajan; lähivuosina sinne muuttaa noin tuhat uutta asukasta. Suviniityn kehittäminen on osa Espoon keskuksen laajempaa uudistamista. 

Uudenkarheita tiilipintaisia, kolme-viisikerroksisia taloja kivetyn pihakulkureitin varrella.
Suviniityn asumisoikeustalojen korttelien sisäpihojen viihtyvyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. kuva: TA-Asumisoikeus Oy

Hurraa!-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 lähtien kohteelle, jokaesimerkillisesti toteuttaa tai edistää Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä.

Avaus päästöttömälle liikkumiselle 

Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2019 -palkinto on myönnetty Oulun keskustan ja Linnanmaan väliselle pyöräbaanalle. Palkinnon vastaanotti yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Linnanmaan pyöräbaana on 5 kilometriä pitkä ja siten Suomen pisin pyöräbaana. Baana on tärkeä avaus päästöttömän liikkumisen edistämisessä, sillä se sekä parantaa merkittävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta että sujuvoittaa liikkumista. Väyläverkon hierarkkisuutta on korostettu asettamalla sivusuunnat väistämisvelvollisiksi. Valaistus on baanalla erityisen tehokas. Lisäksi Linnanmaan baanalle on rakennettu supersuojatiet ja reunakivet on poistettu. Uuden tieliikennelain mukainen pyöräilijän opastus- ja viitoitusjärjestelmä lanseerattiin ympäri Oulun seutua kesän 2019 aikana.

Erityiskiitosta sai kaupungin toiminta ja ajoitus pyöräilyolosuhteiden parantamisesta. Oulun ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle tulee lisäämään huomattavasti pyöräilyliikennettä keskustan ja Linnanmaan välillä, joten baanan valmistumisen ajoitusta voidaan pitää kiitettävänä.

https://www.youtube.com/watch?v=nKAKxtEi0zQ
Ouluun valmistunut pyöräbaana on Suomen pisin. video: Oulun kaupunki

Pohjois-Suomen Rakennusteko jaettiin vuonna 2019 yhdeksännentoista kerran. Ehdolle Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi voi asettaa teon tai aikaansaannoksen kuten rakennuksen, rahoitusmuodon, rakennuttamistavan, projektinjohtotavan, infrastruktuurin kehittämisen, keksinnön, menetelmän, tutkimuksen, kaavan tai muun vastaavan. Rakennustekoraati koostuu YTR:n yhdistysten edustajista, joihin lukeutuu myös Pohjois-Suomen SAFA.