Takaisin artikkeleihin

Kaupunki ihmisille ja hyönteisille – VAPAA-kollektiivin installaatio ihastutti Espanjassa

Puisia vähän tiiltä suurempia laatikoita on aseteltu limittäin toistensa päälle. Laatikoiden katsojan puoleinen sivu on peiliä. Laatikoiden välisistä aukoista näkyy kävelevä mies.

VAPAA-kollektiivin 39 186 Vacant Rooms -installaatio. kuva: Javier Anton

Concéntrico-festivaaleilla syyskuussa esillä ollut suomalaisarkkitehtien installaatio sai innostuneen vastaanoton niin yleisön kuin kansainvälisen median keskuudessa. Kollektiivin perustajat Iines Karkulahti, Charlotte Nyholm ja Meri Wiikinkoski kertovat teoksestaan, jonka keskiössä on arkkitehtuurin suhde ilmasto- ja biodiversiteettikriisiin.

Teksti: Iines Karkulahti, Charlotte Nyholm, Meri Wiikinkoski

Installaatiomme 39 186 Vacant Rooms edusti Suomen Madridin-instituuttia kansainvälistä arkkitehtuuria ja muotoilua esittelevillä Concéntrico-festivaaleilla Logroñossa, Espanjassa. Vuodesta 2015 lähtien näkökulmia kaupunkiin ja kaupunkiympäristöön tarjonnut Logroñon kansainvälinen arkkitehtuuri- ja muotoilufestivaali tunnetaan teräväkatseisena ja tulevaisuuteen luotaavana arkkitehtuuritapahtumana, joka on herättänyt keskustelua kansainvälisellä arkkitehtuurin kentällä ja myös lisännyt vuoropuhelua kaupungin, kulttuuriperinnön ja nykyarkkitehtuurin välillä.

VAPAA Collective on kolmen nuoren arkkitehdin muodostama kollektiivi, joka on syntynyt pohtimaan arkkitehtuurin ja arkkitehtien suhdetta ilmastonmuutoksen aiheuttamaan ilmaston ja lajikadon kaksoiskriisiin. Toimintamalliimme kuuluu laajan ja monitahoisen ongelman lähestyminen erilaisista näkökulmista ja näistä viestiminen puhuen, kirjoittaen ja suunnittelun kautta. Vacant Rooms -installaatiossa keskustelun aiheeksi on nostettu ihmisten ja muiden eliöiden välinen yhteiselo.

Concéntricon tämänvuotisista paviljongeista moni otti kantaa ilmastokriisin aiheuttamaan muutokseen arkkitehtien toimenkuvassa. Festivaalista uutisoineissa kansainvälisissä arkkitehtuuri- ja designjulkaisuissa ekologinen kestävyys nostettiin usein otsikoihin, ja installaatiomme mainittiin yhtenä festivaalin kohokohdista. Aiheesta uutisointi kertoo, että keskustelu ekologisesti kestävästä tulevaisuudesta on valtavirtaistumassa myös arkkitehtuurin kentällä.

39 186 Vacant Rooms -teoksen lähtökohdaksi otimme maapalloa koettelevan massiivisen sukupuuttoaallon. Vuoden 1970 jälkeen 68 prosenttia maapallon selkärankaisista on kadonnut. Pienempien olentojen ja kasvien osalta luku on todennäköisesti vieläkin suurempi, ja yksi tärkeimmistä syistä tähän on maankäytön muutos viimeisten 50 vuoden aikana. 

Kaupungistuminen on ollut nopeaa ja raaka-aineiden louhinta alati kiihtyvää. Länsimaiset nyky-yhteiskunnat vetävät selkeän rajan rakennetun ja luonnonympäristön välille, kaupunkeja ei rakenneta muiden kuin ihmisten tarpeita silmällä pitäen. Vaikka saatammekin nauttia luonnossa käymisestä, useimmat meistä eivät enää elä sen keskellä. 

Kun muut eläimet tai eliöt yrittävät asettua tiloihimme – edes vajaakäytöllä oleville ullakoille tai vajoihin –, siivoamme ne äkkiä pois. Jos haluamme pysäyttää peruuttamattoman biologisen monimuotoisuuden häviämisen, meidän on löydettävä keinoja, joilla luonto saadaan mahtumaan osaksi kaupunkia. Arkkitehtien asiakaskunta on muuttunut: meidän on alettava suunnitella paitsi ihmisiä myös muita eläviä olentoja varten.

Kantaaottava teos jatkaa elämäänsä sadoissa puutarhoissa

Yksi Concéntricon keskeisistä ajatuksista on korostaa olemassa olevien paikkojen merkityksellisyyttä ja ominaispiirteitä luomalla yhteyksiä katujen, pihojen ja piilotettujen tilojen välille, paikkoihin, jotka saattavat jäädä arkielämässä huomaamatta. Meille VAPAA Collectivessa tämänkaltaiset arvot ovat myös vahvasti osana omaa suunnittelufilosofiaamme. Olemassa olevien paikkojen innovatiivinen ja monipuolinen käyttö on mielekkäämpää paitsi ilmaston näkökulmasta myös kulttuurisesti.

39 186 Vacant Rooms hämärtää rajapintaa ihmisen ja luonnon välillä. Se luo keskelle kaupunkia turvapaikan toisaalta ihmisille väenpaljoudessa mutta myös hyönteisille kivikaupungissa. Installaation toinen puoli heijastelee ympärillä olevaa, ihmisen muokkaamaa ja käyttämää kaupunkitilaa, johon teos väistämättä liittyy. Tämä peilaava pinta heijastelee teoksen ympäristöä tarkasti, unohtamatta kaupungin olennaisinta osaa: ihmisiä. Kauempaa katsoessaan huolimaton vierailija saattaa olla näkemättä koko teosta, joka ympäristöään peilaten häipyy aina osittain näkyvistä. Kun ihmiset lähestyvät teosta, heidän liikkeensä herättävät muutoin hiljaisen pinnan eloon.

Teoksen toinen puoli toimii hyönteishotellina, joka tarjoaa pölyttäville hyönteisille kymmeniätuhansia onkaloita majapaikoiksi. Läpäisevä rakenne nivoo yhteen kaksi puolta, kaupungin ja luonnon, ja pakottaa meidät kysymään, miten yhteiskuntamme, esteettiikkamme ja asenteidemme on muututtava, jotta voimme toivottaa muut olennot ja organismit tervetulleiksi takaisin kaupunkiympäristöihimme.

Ihmisiä on kokoontunut puisista laatikoista kootun installaation ympärille. Installaation takana näkyy kaksi sypressipuuta sekä vanhoja keltaiseksi ja vaaleanpunaiseksi rapattuja taloja.
39 186 Vacant Rooms -teos houkutteli paitsi hyönteisiä myös ihmisiä pienelle Logroñolaiselle sisäpihalle.kuva: Javier Anton

Installaation tarkoitus on herättää keskustelua arkkitehtuurin suhteesta ilmastokriisiin ja samalla aktivoida paikallisia ihmisiä toimimaan muutoksen saavuttamiseksi. Halusimme antaa ihmisille ajateltavaa ja mahdollisuuden myös toimia. Toisaalta meille oli alusta asti hyvin selvää, ettei teoksen rakentamisesta ja purkamisesta saa syntyä jätettä. 

Nämä kaksi aspektia yhdessä ohjasivat meidät tutkimaan modulaarista rakennetta. Teos tuli voida jakaa pienemmiksi osiksi helposti, siten että festivaalin jälkeen valtava hyönteishotelli voi jatkaa elämäänsä pienempinä palasina paikallisten ihmisten parvekkeilla ja puutarhoissa. Festivaalin päätyttyä kaikki moduulit löysivätkin uudet omistajansa alle tunnissa. Nyt installaatio toimii keskustelun herättäjänä Logroñolaisen sisäpihan sijaan 270 eri puutarhassa.


Seitsemäs Concéntrico-festivaali järjestettiin Logroñossa, La Riojan maakunnassa 2.–5. syyskuuta 2021(linkki festivaalin sivuille, aukeaa uudessa välilehdessä). Festivaalista ja VAPAA Collectiven installaatiosta uutisoitiin useissa kansainvälisissä julkaisuissa, kuten ArchDailyssä (linkki), Domuksessa (linkki) ja Condé Nast Travellerin sivuilla (linkki). Installaation tilaajana oli Suomen Madridin-instituutti.

VAPAA Collectiven verkkosivut (linkki)
VAPAA Instagramissa (linkki