Takaisin artikkeleihin

Kehärata valittiin vuoden 2015 ympäristötaidekohteeksi

Kehärata on heinäkuussa 2015 valmistunut poikittainen raideyhteys, joka yhdistää Vantaankosken junaradan lentoaseman kautta päärataan. Sekä radan vartta että asemia on elävöitetty monenlaisen taiteen keinoin. Kehäradan taide valittiin Vuoden 2015 ympäristötaidekohteeksi. Kunniakirjat ojennettiin 21.1.2016 kokonaisuuden tilaajille Vantaan kaupungille, Liikennevirastolle ja Finavia Oy:lle.Ympäristötaiteen säätiö valitsee vuosittain yhden teoksen tai teoskokonaisuuden vuoden ympäristötaidekohteeksi. Kunniakirjan tavoitteena on nostaa esiin ympäristötaiteen erilaisia muotoja ja mahdollisuuksia sekä kiittää ja kannustaa ympäristötaideteosten tekijöitä ja tilaajia. Kehäradan ja sen asemien rakentamista leimaa monen toimijan pitkäaikainen yhteistyö. Myöntämällä kunniakirjan kehärataprojektin keskeisille osapuolille säätiö haluaa erityisesti kiittää ja korostaa tilaajien merkittävää roolia ympäristötaiteen toteuttamisessa.[caption id="attachment_6669" align="alignnone" width="618"]Aarne Jämsä Helman heilahdus, 2015. Lentoasema. Aarne Jämsä Helman heilahdus, 2015. Lentoasema.[/caption]Ympäristötaiteen säätiön hallitus perustelee valintaansa toteamalla: "Raideliikenteen ympäristöön ja visuaalisuuteen on muualla maailmassa kiinnitetty paljon huomiota. Suomessa panostukset ovat olleet varsin vaatimattomia ja tapauskohtaisia. Kehäradan kaltaisissa suurhankkeissa taide on palapelinosasista yksi pienimmistä. Lopputuloksessa taide on kuitenkin asemien ja radan käyttäjille yksi näkyvimmistä elementeistä. Kehäradan taiteen nostaminen viime vuoden merkittävämmäksi ympäristötaidekohteeksi haastaakin kaikki ratahankkeet kiinnittämään huomiota ympäristön visuaalisuuteen ja taiteeseen – joukkoliikenteen käyttäjien, asukkaiden, työmatkalaisten ja matkailijoiden jokapäiväiseen ympäristöön."Vuonna 1990 perustetun Ympäristötaiteen säätiön tehtävänä on suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen, erityisesti edistämällä taideteosten ja muiden taidehankkeiden toteutumista osana ympäristöä ja rakentamista. Viime vuosina säätiö on osallistunut aktiivisesti visuaalisten alojen yhteishankkeisiin, joiden pyrkimyksenä on edistää prosentti-periaatteen juurruttamista osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria  ja päätöksentekoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Prosentti taiteelle -hankeen muita osapuolia ovat olleet Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo sekä Suomen Taiteilijaseura. Lisätietoa