Takaisin artikkeleihin

Kehitysaskeleita 1980-luvulta 2020-luvulle

Mustavalkoinen valokuva koulun oppilaista.

Sodankylän Torvisen kansakoulun oppilaita 1920-luvulla.

1980: Suomen Arkkitehtiliitto julkaisee rakennettuun ympäristöön keskittyvän, yleissivistäville kouluille suunnatun Viihtyisä ympäristö -oppikirjan tehtävävihkoineen.

1992: Alvar Aalto -museo julkaisee Rajoja -teoksen, joka avaa arkkitehtuurin immateriaaleja merkityksiä laajemmalle yleisölle. Euroopan rakennusperintöpäivää vietetään Suomessa ensimmäistä kertaa ja sen yhteydessä julkaistaan vuosittainen teemajulkaisu/ oppikirja.

1993: Lasten- ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki perustetaan Helsinkiin ja Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu Lapinlahdelle, Pohjois-Savoon.

1995: Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Erkkeri perustetaan Turkuun.

1996: Jyväskylän kuvataidekoulu aloittaa arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen.

1998: Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma painottaa kansalaiskasvatuksen merkitystä.

1999: Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kansalaisille lisävastuuta omasta ympäristöstä. Opetushallituksen, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteinen Suomen Tammi -hanke julkaisee ensimmäisen kulttuuriympäristökasvatukseen liittyvän oppikirjan moniosaisesta sarjasta.

2001: Arkkitehtiliiton julkaisema Askeleita arkkitehtuurissa -raportti kartoittaa ensimmäistä kertaa arkkitehtuurikasvatuksen kentän Suomessa. Pääkaupunkiseudulla toiminut arkkitehtuurikasvatuksen verkosto ARKAS-foorumi aloittaa toimintansa.

2002: Maailman arkkitehtiliittojen katto-organisaatio UIA julkaisee Architecture and Children -ohjelmassaan ohjeet: Built Environment Education Guidelines. Opetushallitus vahvistaa arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet, jota Lasten- ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ja Jyväskylän kuvataidekoulu alkavat noudattaa.

2003: Valtion rakennustaidetoimikunta järjestää Arkkitehtuurikasvatuksen rakennuspuita -seminaarin. Alvar Aalto -akatemia ja Alvar Aalto -museo järjestävät ensimmäisen arkkitehtuurikasvatuksen täydennyskoulutuksen, Soundings for Architecture, jonka pohjalta perustetaan Suomeen rekisteröity kansainvälinen arkkitehtuurikasvattajien yhdistys Playce.

2004: Suomen arkkitehtiliitto julkaisee Arkkitehtuurin ABC – Löytöretki rakennettuun ympäristöön -kirjan. Uudenmaan taidetoimikunta asettaa läänintaiteilijan edistämään lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatusta kuudeksi vuodeksi.

2005: Opetushallitus vahvistaa arkkitehtuurin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet. Suomen Arkkitehtiliitto avaa arkkitehtuurikasvatuksen verkkosivuston. Designmuseo, Suomen rakennustaiteen museo, Suomen Arkkitehtiliitto, Ornamo, Grafia ja Uudenmaan taidetoimikunta muodostavat Ampiainen -työryhmän, joka alkaa panostaa koulujen arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen edistämiseen.

2007: Suomen Arkkitehtiliitto julkaisee Arkkitehtuurin ABC 2 – Peruskäsitteitä -kirjan.

2009: Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki järjestää ensimmäisen kansainvälisen arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusseminaarin Creating the Future.

2013: Arkkitehtuurin tiedotuskeskus aloittaa toimintansa ja alkaa edistää arkkitehtuurikasvatusta. Arkki International Oy perustetaan.

2014: Arkkitehtuurikasvatuksen uudistetut verkkosivut aukeavat osana Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen sivustoa.

2015: Taiteen edistämiskeskus asettaa kolmivuotiskaudeksi arkkitehtuurin läänintaiteilijan edistämään arkkitehtuurikasvatusta valtakunnallisesti.

2016: Arkkitehtuurin tiedotuskeskus aloittaa 3-vuotisen arkkitehtuurikerhot-hankkeen opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana. Kerhot lisäävät arkkitehtuurikasvatuksen alueellista saavutettavuutta. Salvos-hankkeessa kehitetään arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen pedagogiikkaa opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvissa kuvataidekouluissa.

2017: Opetushallitus päättää uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista uudistaen myös arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän valtakunnalliset opetussuunnitelmat.

2018: Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry ja Arkkitehtuurikoulu Tiili perustetaan.

2019: Valkeakosken kuvataidekoulun järjestämislupa laajennetaan koskemaan laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin taiteen perusopetusta.

2020: Uusi valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistuu lokakuussa 2020.