Takaisin artikkeleihin

Keravan arkkitehtuuriohjelma rakentuu vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa

Ison kirjastorakennuksen julkisivu. Molemmilla puolilla vihreitä puita.

Paavo Foley

Archinfo järjesti yhdessä Keravan kaupungin kanssa avoimen keskustelutilaisuuden Keravan arkkitehtuurista ja rakennetusta ympäristöstä, sekä sen vaikutuksesta kaupungin tulevaisuuteen ja identiteettiin. Esiin nousi sekä Keravan kaupungin halukkuus osallistaa kaupungin asukkaita päätöksentekoon että keravalaisten oma halukkuus vaikuttaa kaupungin rakennetun ympäristön tulevaisuuteen.

Teksti: Paavo Foley

Keravan kirjastossa tiistaina 13. kesäkuuta järjestetty kohtaamis- ja keskustelutilaisuus toi paikalle arkkitehtuurista ja rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneita keravalaisia. 

Omaa paikallista arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa kehittävä Kerava haluaa suunnitelmassaan lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia Keravalla esimerkiksi viheralueiden lisäämisellä ja laadukkaalla toteuttamisella, keravalaisen identiteetin vahvistamisella sekä uusien ideoiden ja kilpailuiden toteuttamisella julkisen kaupunkitilan kehittämisessä.

Piasjoroos
Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos esitteli Keravan kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman suunnitelmaa. kuva: Paavo FoleyMyös keravalaiset näkevät identiteetin vahvistamisen ja viheralueisiin panostamisen positiivisena kehityssuuntauksena, vaikka muutoksiin suhtaudutaankin myös varauksella. Juuri tämän takia kaupunkilaisten osallistaminen arkkitehtuuripolitiikkaan on yksi kaupungin tavoitteista.

Kilpailut tärkeässä osassa Keravan rakennetun ympäristön tulevaisuudessa

Keravalla on suunnitelmissa järjestää vähintään joka toinen vuosi esimerkiksi arkkitehtuuriin, maisema-arkkitehtuuriin tai muotoiluun liittyvä kilpailu osana uutta arkkitehtuuripoliittista ohjemaa. Uusien ja innovoivien ratkaisujen löytämisessä kilpailut ovat Keravan kaupungin mukaan korvaamattomia.

Keskustelunaiheena oli myös viime vuonna päättynyt Keravan asemanseudun arkkitehtuurikilpailu, jossa etsittiin ratkaisuja elävöittämään asemanseudun aluetta. Lähes 50 suunnitelmaehdotusta kerännyt kilpailu loi suuntaa tulevaisuuden arkkitehtuurikilpailuille. Kilpailuprosessia oli esittelemässä Katariina Peltola.

Keravalla järjestetty kohtaamis- ja keskustelutilaisuus on osa Archinfon ympäri Suomea järjestämää tapahtumasarjaa, jossa keskustellaan kuntien ja kaupunkien paikallisarkkitehtuurista.

Tapahtuman järjesti Archinfo yhdessä Keravan kaupungin kanssa.