Takaisin artikkeleihin

Kirjaesittely: Koteja Suomalaisille – Arava-arkkitehtuuria 1949–1966

1950-luvun rapattu käärmeen muotoinen nelikerroksinen kerrostalo aurinkoisella säällä.

Käärmetalo. kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Tietokirjailija Mikko Laaksosen uusin teos kertoo tarinan Suomen asuntoarkkitehtuurin noususta sodan ja niukkuuden jälkeen kohti kansainvälistä kärkeä.

Modernia suomalaista asuntoarkkitehtuuria alettiin kehittää 1930-luvulla niukkuuden olosuhteissa. Funktionalismin läpimurron kaudella kärsittiin vielä rahoitusongelmista, jotka estivät kokonaisvaltaisten ja laadukkaiden ratkaisujen toteuttamisen. Aikakauden asumiskäsitykset alkoivat kuitenkin muodostaa pohjaa uudenlaiselle asuntotuotannolle ja suomalaiselle arkkitehtuurille.

YYA-sopimuksen myötä Neuvostoliiton keventämät sotakorvausvelvoitteet mahdollistivat Suomen talouden käänteen, ja Asuntotuotantotoimikunta eli Arava perustettiin vuonna 1949. Pian Aravan rahoittamaa asuntoarkkitehtuuria alettiin rakentaa ympäri Suomen, ja Arava-talot muodostuivat 1950-luvulla alkaneen hyvinvoinnin symboleiksi.

Arava-rakentaminen oli alusta alkaen laatu- ja varustelutasoltaan parempaa kuin mikään aiempi sosiaalinen rakentaminen Suomessa. Lähes kaikki kerrostalot olivat korkeakoulutettujen arkkitehtien suunnittelemia. Arava-järjestelmä mahdollisti asuntorakentamisen lisäämisen ja monipuolistumisen, mikä vaikutti kaupunkien, lähiöiden ja yksikerroksisten pientalojen muodostumiseen.

“Vanhan Aravan” aika kesti vuoteen 1966 asti, jolloin Aravan tehtävät siirtyivät Asuntohallitukselle ja siltä edelleen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle. Arava-ajan perintönä vakiintuivat suomalaiseen kaupunkiasumiseen yksiön, kaksion, kolmion, sekä neljän huoneen ja keittiön asuntojen tyyppivalikoimat. Omistusasumisesta tuli myös enemmistön asumisvalinta.

Tietokirjailija Mikko Laaksosen uusin teos esittelee tekstein ja kuvin erilaisia arkkitehtonisesti ja historiallisesti merkittäviä Arava-kohteita eri puolelta Suomea. Laaksonen on tullut tunnetuksi aiemmin kirjoittamistaan Turkuun liittyvistä arkkitehtuurikirjoista sekä erityisesti arkkitehti Pekka Pitkäseen ja arkkitehti Erik Bryggmaniin keskittyvistä kirjoista.

Koteja suomalaisille – Arava-arkkitehtuuria 1949–1966 -kirjassa parrasvaloihin pääsevät muun muassa Turun Martti, Tampereen Kaleva, Oulun Karjasilta ja Helsingin Roihuvuori. Myös vähemmän tunnettujen suunnittelijoiden ansiokkaat ja paikallisesti merkittävät kohteet saavat uudenlaista huomiota. Kirjassa käsitellään lisäksi muun muuassa aluerakentamisen vakiintumista esimerkiksi Tapiolassa sekä asuntopohjien kehitystä Arava-aikana.

Mikko Laaksonen: Koteja suomalaisille – Arava-arkkitehtuuria 1949–1966. AtlasArt, 2024. 168 sivua.

Kirja on saatavilla eri kirjakaupoista sekä kustantajan verkkokaupasta.