Takaisin artikkeleihin

Kommentoi Lahden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnosta

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli päivitetään. Apolin luonnosta voi kommentoida elokuun loppuun saakka.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on laadittu hyvän rakentamisen oppaaksi kaupungissa toimiville rakennusalan ammattilaisille sekä asukkaille. Apoli ohjaa suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitotoimenpiteitä ja asettaa ympäristön esteettisen laadun tavoitetason. 

Lahden nykyinen Apoli valmistui vuonna 2010. Apolilla on ollut vaikutusta erityisesti rakennetun ympäristön esteettiseen laatuun. Apolin ansiosta on perustettu kaupunkikuvaneuvottelukunta ja kaupunkikuva-arkkitehdin virka. Ne ohjaavat tärkeimpiä rakennushankkeita. Apolifoorumissa on vuosittain nostettu esiin erilaisia rakennetun ympäristön ilmiöitä ja palkittu ansioituneita tekijöitä.

Uudistetun arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on tulevaisuudessakin parantaa rakennetun ympäristön laatua. Uuden Apolin alussa on avattu myös arkkitehtuurin käsitteistöä yleisesti ja erityisesti Lahden näkökulmasta. Tutustu luonnokseen tästä.

Ohjelman tavoitteet tähtäävät vuoteen 2030. Apoli on toimintakäsikirja Lahden kaupungin omassa toiminnassa. Se esittää kaupungin näkemyksen siitä, miten edistetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista tavoitetta vaalia rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvoja.

Ohjelma muistuttaa, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu perustuslain mukaan kaikille. Kansalaisilla on oikeus terveelliseen ympäristöön sekä elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Luonnosta voi kommentoida Otakantaa.fi-alustalla. Lue lisää tästä