Takaisin artikkeleihin

Kuinka kävi? Mitä opimme? Mitä säilytämme? Luentotilaisuus Oulun kaupunkisuunnittelusta

Valokuva Oulusta. Kuva: Timo Takala

Kuva: Timo Takala

Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA ja Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestävät yleisötilaisuuden, jossa julkistetaan arkkitehti Timo Takalan historiikki "Arkkitehdit kaupunkisuunnittelijoina Pohjois-Suomessa 1965–2015". Takalan lisäksi tilaisuudessa esiintyvät yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen ja harjoittelija Miina Tolonen, jotka kertovat Oulun ruutukaavakeskustan modernin rakennuskannan inventoinnista.Tilaisuus pidetään keskiviikkona 20.4.2016 klo 19 Oulussa Hallituskatu 9:n ensimmäisen kerroksen liiketilassa, jossa toimi aikoinaan Kahvi-Aula.Timo Takala on tallentanut historiikkiinsa kaupunkisuunnittelun parissa Pohjois-Suomessa vuosina 1965–2015 toimineiden arkkitehtien muistitietoa. Historiikissa eri aikakausina suunniteltujen ympäristöjen ominaispiirteitä on valotettu kullekin ajalle tyypillisten esimerkkien kautta. Pohjoisen kaavoituksen lähihistorian Takala jakaa neljään ajanjaksoon: betonilähiöiden ja ruutukaavojen vuosikymmen 1965–73, asiantuntijavallasta kansalaisyhteiskuntaan 1974–91, lamavuosista IT-kuplan harjalle 1992–99 sekä vuodet 2000-15, jolloin asukkaat, direktiivieläimet ja -kasvit alkoivat ohjata kaupunkisuunnittelua.Oulun ruutukaavakeskustan modernin rakennuskannan inventoinnissa kerätään ja välitetään tietoa Oulun ruutukaava-alueen modernista rakennuskannasta ja siihen liittyvistä arvoista. Inventointialue käsittää keskustan ja Heinäpään, jotka ovat paraikaa visioinnin ja tiivistämisen kohteina. Kyseessä on Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmän käynnistämä hanke. Paula Paajanen ja Miina Tolonen kertovat esityksessään inventoinnin aikana tehdyistä yllättävistäkin löydöistä.
Lisätietoja
Timo Takala: timo.takala@arkkitehtiasema.fi, 040 588 6550 Paula Paajanen: paula.paajanen@ouka.fi, 044 703 1233 Miina Tolonen: miina.tolonen@ouka.fi, 050 577 0058 Kirsti Reskalenko: kirsti.reskalenko@pohjois-pohjanmaa.fi, 040 685 4030Modernismin Oulu 1945-2015. Yleisötilaisuus Oulussa 20.4.2016 luentomainos.