Takaisin artikkeleihin

Kulttuurirahaston suurpalkinto arkkitehti Jenni Reuterille

Reuter 17 02 09 004 A4 scaled

Suomen Kulttuurirahaston 30 000 euron palkinto myönnettiin Reuterille kulttuurirajat ylittävästä empatiasta ja ihmisen kokoisesta arkkitehtuurista.Suomen Kulttuurirahasto jakoi vuosijuhlassaan 27. helmikuuta yhteensä 1 108 apurahaa. Hakijoista 12 % sai apurahan. Palkinnot merkittävistä kulttuuriteoista, kukin arvoltaan 30 000 euroa, saivat näyttelijä Anna Paavilainen, filosofi Veikko Rantala ja arkkitehti Jenni Reuter.”Olen erityisen tyytyväinen, että arkkitehti on pitkästä aikaa taas palkinnonsaajana”, Reuter kommentoi palkintoaan.Arkkitehtuuriakin opiskellut, mutta muotoilijana paremmin tunnettu Ilkka Suppanen palkittiin 2015. Varsinaisesti arkkitehdille palkinto myönnettiin viimeksi vuonna 1984. Tuolloin palkittuina olivat Kaija ja Heikki Sirén. Vuonna 1978 palkinnon sai Reima Pietilä.Suomen Kulttuurirahasto perustelee Reuterin palkitsemista tiedotteessaan seuraavasti: Jenni Reuter (s. 1972) on osakkaana kolmen naisen arkkitehtitoimisto Hollmén, Reuter ja Sandmanilla. Lisäksi hän toimii arkkitehtuurin perusteiden ja teorian professorina Aalto-yliopistossa.Jenni Reuter on perinteisen miesvaltaisella alalla uranuurtaja. Arkkitehtitoimisto Hollmén, Reuter ja Sandmanin töitä ovat mm. naistentalo Senegalissa, naisten turvakoti Tansaniassa ja oppimiskeskus Egyptissä. Näitä hankkeita toimisto rahoittaa Ukumbi-järjestöllä, jonka jäsenistä suurin osa on naisia.Jenni Reuterin lukuisat hankkeet kehitysmaissa vähentävät köyhyyttä ja tarjoavat suojan sitä kipeimmin tarvitseville. Hän punoo arkkitehtuurinsa tiiviisti osaksi yhteisöä. Tärkeää on, että avuntarvitsijat itse ovat osana suunnitteluprosessia ja toteutusta eivätkä koe jäävänsä kiitollisuudenvelkaan arkkitehdille. Taustalla on ajatus, että antaminen on ilo, mutta kiitollisuudenvelkaan jääminen pitkän päälle taakka. Tällainen syvä välittäminen ja kulttuurirajat ylittävä empatia ovat ajassamme arvokkaita. Jenni Reuterissa yhdistyy teoreettinen asiantuntemus käytännön rohkeaan tekemiseen: hän ei pelkää laittaa käsiään saveen.Jenni Reuter on suunnitellut Suomeen muun muassa edustushuvila Villa Sundsvedjaa Dragsfjärdiin ja lukuisia arkkitehtuurinäyttelyjä. Hän pyrkii löytämään vaihtoehtoja nykynormeille: tästä esimerkkinä on painovoimaisesti ilmastoitu yksityistalo Kissankäpälä Espoossa.Jenni Reuter ei halua olla imagoltaan sankariarkkitehti, joka suunnittelee rakennuksia omaksi brändikseen. Hänen työnsä osoittaa, etteivät hetkellisesti säväyttävät suurhankkeet ole lopulta ihmisyydelle tärkeintä arkkitehtuuria. Reuter herättää yhteiskuntamme ajattelemaan arkkitehtuuria keinona tasa-arvoistaa maailmaa eikä syventää tämänhetkistä kahtiajakoa.Palkinto myönnetään kulttuurirajat ylittävästä empatiasta, ihmisen kokoisesta arkkitehtuurista. ”Itse olen aina nähnyt voimavarana, että saan opettamisen (professuurin) lisäksi työskennellä toisaalta Saija Hollménin, Helena Sandmanin, Ukumbin, ja toisaalta oman toimiston parissa. Eri tehtävät graafisesta suunnittelusta kaupunkisuunnitteluun tukevat toisiaan. Osan palkintorahasta tulen lahjoittamaan Hollmén Reuter Sandmanin meneillään olevalle projektille, sisäoppilaitoksen suunnittelulle Tansaniaan. Ilman tämän kolmikon yhteistyötä en olisi ottamassa vastaan palkintoa”, Reuter kertoo.Luettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahansaajista: www.skr.fi/myonnot