Takaisin artikkeleihin

Kuvistuubista tukea arkkitehtuurin opetukseen lukioissa

Kuvituubi scaled

Archinfo tuottaa kevään 2022 aikana opetusmateriaalia kuvataiteen valtakunnalliseen kehityshankkeeseen. Helmikuussa projektiin valittiin arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntijaksi Laura Nikkinen.

Kuvistuubi on verkossa toimiva materiaali- ja inspiraatiopankki, joka on suunnattu erityisesti lukioiden kuvataiteen opetuksen tueksi. Kuvistuubiin kootaan materiaalia ainakin arkkitehtuurin, muotoilun, kuvataiteen ja median taiteenaloilta. Archinfo toimii Kuvistuubi-hankkeen kumppanina arkkitehtuurin osalta.  

Archinfoon projektityöntekijäksi palkattu Laura Nikkinen vastaa aineiston tuotannosta. Nikkinen valmistelee diplomityötä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin laitokselle ja työskentelee osa-aikaisena opettajana Päivölän opiston kuvataide- ja arkkitehtuurilinjalla. Projektissa asiantuntijaopettajina toimivat Kannaksen lukion Kari Malinen ja Savonlinnan kuvataidelukion Seija Tikka. Asiantuntijaopettajat auttavat kehittämään opetusmateriaalin sisältöjä ja pilotoivat projektissa syntyvää materiaalia osana opetustaan. Projektista vastaa Archinfon asiantuntija Eeva Astala

"On mahtavaa olla osa asiantuntijatiimiä ja päästä kehittämään arkkitehtuurin opetusmateriaalia kaikkine innostavine tehtävineen, luovine sisältöineen ja inspiroivine alustuksineen. Projektissa tavoitteena on vastata lukioiden kuvataiteen todellisiin tarpeisiin arkkitehtuurin sisältöjen osalta. On myös jännittävää päästä kokeilemaan suunniteltua materiaalia pilotoinnin avulla, ja odotan innolla, millainen kokonaisuus tästä kuoriutuu”, Nikkinen toteaa.

Kuvistuubi kootaan osana Savonlinnan kuvataidelukion kansallista kehittämistehtävää, joka jatkuu aina vuoteen 2025 saakka. Kehittämistehtävään valitun lukion velvollisuutena on ke­hit­tää ja le­vit­tää pai­no­tuk­seen­sa liit­ty­viä pe­da­go­gii­kan, toi­min­ta­kult­tuu­rin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hy­viä mal­le­ja ja käy­tän­tei­tä. Sa­von­lin­nan tai­de­lu­ki­on ke­hit­tä­mis­koh­teet liit­ty­vät erityisesti lu­ki­oi­den toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­seen, lu­ki­on kuva­tai­de­o­pet­ta­jil­le suunnattuun täy­den­nys­kou­lu­kseen sekä alum­ni­yh­teis­työhön kuvataiteen osalta.

Tutustu Kuvistuubiin tästä linkistä (aukeaa uuteen välilehteen).

Lue lisää Savonlinnan kuvataidelukion kehittämistehtävästä tästä linkistä (aukeaa uuteen välilehteen).

Jaa tämä artikkeli