Takaisin artikkeleihin

Lausuntojen perusteella uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman merkitystä pidetään suurena

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistuu alkuvuodesta 2022. Apoli2020-lausuntoyhteenvetoon koottu palaute otetaan huomioon ohjelman viimeistelyssä.

Kolmen ministeriön kokoaman lausuntopalautteen perusteella uutta arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa on odotettu. Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat koonneet keskeisen lausuntokierroksella saadun palautteen raporttiin, joka on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Tutustu lausuntopalautteen yhteenvetoon tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Apoli2020-ohjelman sisältöteemoja pidettiin palautteessa pääasiassa onnistuneina ja riittävän kunnianhimoisina. Ohjelman vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden jakautumista kestävän kehityksen eri osa-alueisiin pidettiin toimivana ratkaisuna, joka huomioi rakennetun ympäristön eri näkökulmat kokonaisvaltaisesti.

Myös yksittäisiä kriittisiä kommentteja annettiin. Niiden mukaan ohjelman sisältö vaatii etenkin toimenpiteiden osalta vielä tiivistämistä ja priorisointia ja ydinviesti kaipaa selkiyttämistä.

Eräät lausunnonantajat näkivät ohjelmassa myös sisältöpuutteita. Biosentrisyyden, sosiaalisen kestävyyden, digitaalisuuden ja kokonaistaloudellisen ajattelun painotusta peräänkuulutettiin. Joissakin kommenteissa nostettiin esiin, että keskeisten käsitteiden avaaminen on jatkovalmistelun kannalta tärkeää.

Apoli2020-ohjelmaehdotuksen lausuntokierros päättyi maaliskuun 2021 puolivälissä. Lausuntoja annettiin yhteensä 77 kappaletta. Lausuntopalaute jäsentyy yleiskommentteihin ja kuhunkin ohjelmaehdotuksen lukuun annettuun palautteeseen. Ohjelmaehdotuksen kommentointiin on osallistunut syksyn aikana lisäksi joukko tutkijoita. Tutkijapalaute sekä lausuntoyhteenveto ohjaavat ohjelman viimeistelyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä sai ehdotuksen uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmiiksi loppuvuodesta 2020. Ehdotus luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle ja ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkoselle 12. tammikuuta 2021, minkä jälkeen ohjelmaehdotus lähetettiin lausuntokierrokselle.

Työryhmän ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi, Kohti kestävää arkkitehtuuria, koostuu visiosta ja viidestä luvusta. Niissä on muodostettu arkkitehtuuripolitiikan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Kantavana ajatuksena on arkkitehtonisen kestävyyden omaksuminen yhdeksi rakennetun ympäristön kestävyyden osa-alueeksi ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden rinnalla. Tavoitetila on asetettu vuoteen 2035.

Tutustu ohjelmaehdotukseen Archinfon Apoli2020-sivuilla tästä (linkki).