Takaisin artikkeleihin

Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa kohdennettua rahoitusta arkkitehtuurille

Kuva, jossa kasvoja graafisia elementtejä. Kuvassa teksti Creative Europe 2021-2027 Push Boundaries

Kuva: Creative Europe -verkkosivu.

Kulttuurialoille suunnattu haku aukeaa tammi-helmikuussa. Arkkitehtuuri on yksi tämän vuoden painopisteistä.

Luova Eurooppa on EU:n kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan rahoitusohjelma vuosille 2021–2027. Ohjelman tavoitteena on lisätä kulttuurin ja luovien alojen organisaatioiden ja ammattilaisten mahdollisuuksia eurooppalaisen yhteistyön ja toiminnan kehittämiseen. 

Kulttuurin alaohjelmassa on useita rahoitusmuotoja. Tietyille aloille ohjelma tarjoaa kohdennetumpaa rahoitusta. Vuonna 2022 yhteistyöhankkeissa painotetaan arkkitehtuuria sekä musiikkia, kirja-alaa ja kulttuuriperintöä. 

Arkkitehtuurin alan painopisteenä on eurooppalaisten arkkitehtien osaamisen vahvistaminen koskien erityisesti viestintää, yhteiskehittelyä ja yhteistyötä kansalaisten sekä muotoilu-, suunnittelu- ja rakennusprosessien keskeisten sidosryhmien kanssa. Myös työurien kansainvälistämistä Euroopassa ja sen ulkopuolella tuetaan.

Rahoitusta voivat hakea ohjelmaan kuuluvissa maissa toimivat kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperintöalan organisaatiot, kuten museot, arkistot, yhdistykset ja säätiöt, sekä alojen oppilaitokset ja yritykset. Koska ohjelma tukee eurooppalaista yhteistyötä, rahoitusta haetaan yhdessä eri maiden toimijoiden kanssa.

Luovan Euroopan kulttuurin alaohjelman kautta jaetaan vuonna 2022 yhteensä noin 63,2 miljoonaa euroa, joista noin 12,6 miljoonaa alakohtaisina tukina muun muassa arkkitehtuurin alalle. 

Suomessa kulttuurin alaohjelman yhteyspisteenä toimii Opetushallitus, joka tiedottaa tarkemmin haun aukeamisesta ja aikataulusta. 

Lue lisää Luova Eurooppa -ohjelmasta Opetushallituksen sivuilta tästä.
Lue lisää kulttuurin alaohjelmasta Opetushallituksen sivuilta tästä.

Jaa tämä artikkeli