Takaisin artikkeleihin

Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivä 20.11.2014 Helsingissä

0578

Vaikutusten arviointi osana maankäytön suunnittelua – keskustelua hankkeista ja prosessin kehittämisestä

Aika: 20.11.2014, klo 9:30 – 15:00.Paikka, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Valtion virastotalo, Opastinsilta 12, Helsinki. Kokouskeskus, Iso auditorioNeuvottelupäivän tarkoituksena on käydä keskustelua vaikutusten arvioinnista maankäytön suunnittelussa. Vaikutusten arviointia ohjaavat hankkeesta riippuen maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki) sekä niistä annetut asetukset. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi SOVA:n mukaan viranomaisen tulee selvittää ja arvioida valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin. Ympäristöarvioinnista vastaa suunnitelmaa tai ohjelmaa valmisteleva viranomainen.Neuvottelupäivän tarkoituksena on mm. keskustella arviointivälineen valinnasta kaavoituksen yhteydessä; mikä arviointimenettely mihinkin hankkeeseen. Mitä seikkoja arvioinnissa on selvitettävä ja tuotava esiin, jotta arvioinnissa tavoiteltavat kriteerit täyttyvät? Toisinaan vaikutusten arviointiprosesseja on kuvattu raskaiksi ja kalliiksi. Onko tätä mahdollista kehittää ja miten?Aamupäivän esitysten tarkoituksena on keskittyä vaikutusten arvioinnin prosessiin ja merkitykseen osana maankäytön suunnittelua. Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsauksessa esitellään mm. uusien vaikutusten arviointioppaiden sisältöä sekä niiden taustoja ja tavoitteita. Ely-keskuksen puheenvuoroissa käydään läpi vaikutusten arviointia osana kaavoitusta sekä YVA-lain mukaista prosessia yhteysviranomaisen näkökulmasta.Iltapäivä on varattu niin kuntien kuin selvityksiä laativan konsulttiyrityksen kokemuksiin vaikutusten arvioinnista. Esityksissä käsitellään MRL:n ja YVA-lain mukaisia vaikutusten arviointiprosesseja, mm. mitä vaatimuksia eri osapuolet niille asettavat ja mitä tuloksia niiltä edellytetään.Tilaisuus on maksuton. Lounas omakustanteinenLisätietoja ylitarkastaja Henrik Wager, henrik.wager@ely-keskus.fi, 040 488 1669 Ilmoittautumiset: https://www.webropolsurveys.com/S/44ED4F7C3CCE2279.par
Ohjelma
9:30 Kahvi 9:45 Päivän avaus, Johtaja Satu Pääkkönen, Uudenmaan ely-keskus 10:00 Ajankohtaista ympäristöministeriössä: Ympäristöneuvos Matti Laitio; Erityisasiantuntija Tuija Mikkonen 10:40 Vaikutusten arviointi suunnittelujärjestelmän osana: Ylitarkastaja Tuomas Autere, Uudenmaan ely-keskus 11:00 Ely-keskuksen kokemuksia ympäristövaikutusten arvioinnista ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta: Ylitarkastaja Pirkko Kekoni, Uudenmaan ely-keskus 11:20 Keskustelu 11:30 –12:30 Lounas 12:30 Raaseporin kokemuksia vaikutusten arvioinnissa maankäytön hankkeissa, esimerkkinä Tammisaaren kauppasataman asemakaava: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, Raaseporin kaupunki 12:50 Kokemuksia vaikutusten arvioinnista hankkeissa Espoossa: Toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy; Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamo sekä Finnoon sataman täytöt. YVA:n ja kaavoituksen suhde: Arkkitehti Mirkka Katajamäki, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 13:30 Eläintarhan ympäristön kehittäminen Helsingissä: Arkkitehti Martin Bunders, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 13:50 Kokemuksia ja näkemyksiä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä: johtaja Pasi Rajala, Rambol Finland Oy 14:10 Kahvi 14:30 Keskustelu 15:00 Päivän päätös