Takaisin artikkeleihin

Maisema-arkkitehti Aino Leskinen on valittu vuoden 2015 Lappset-stipendin saajaksi

Lahti-KaupunkiLastenKokemana

Maisema-arkkitehti Aino Leskinen tutkii palkitussa opinnäytetyössään lasten kokemuksia kaupunkiympäristöstä.

Lasten liikkumista kaupungissa käsittelevä Aino Leskisen tutkimus on palkittu Lappset Groupin stipendillä. Kaupunki lasten kokemana: lahtelaisten lasten kokemuksia jalankulku- joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiltä on maisema-arkkitehti Aino Leskisen diplomityö Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselle.Leskinen on työssään perehtynyt Lahden kaupunkiympäristön lapsiystävällisyyteen. Hän on tutkinut Lahden yhdyskuntasuunnittelua ja sen mahdollisuuksia lasten sosiaalisen, toiminnallisen ja emotinaalisten toimintamahdollisuuksien kannalta. Näkökulma on kaupunkitutkimuksellinen sekä ympäristöpsykologinen.
Lapset käyttävät kaupunkia runsaasti myös varta vasten lapsille rakennettujen paikkojen ulkopuolella. Esimerkiksi kauppakeskukset, keskustan pääkadut sekä lähikauppojen ympäristöt ovat tärkeässä roolissa.
Tutkimusta varten on kerätty laaja aineisto viides- ja kuudesluokkalaisilta koululaisilta. Huomionarvoiseksi nousee muun muassa havainto, että lapset käyttävät kaupunkia runsaasti myös varta vasten lapsille rakennettujen paikkojen ulkopuolella. Esimerkiksi kauppakeskukset, keskustan pääkadut sekä lähikauppojen ympäristöt olivat tärkeässä roolissa. Myös pyöräily liikkumismuotona sekä viheralueiden läheisyyden merkitys nousivat kyselyssä esille. Leskinen peräänkuuluttaakin viheralueiden – niin puistojen kuin lähimetsienkin – parempaa saavutettavuutta sekä pyöräteiden laadun ja turvallisuuden parantamista.[caption id="attachment_7827" align="alignnone" width="668"]"Lapset käyttävät kaupunkia myös varta vasten lapsille rakennettujen paikkojen ulkopuolella. Leikkipuistot luovat hyvän lisän lasten ympäristöön, mutta kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida myös lasten vapaan leikin ja mielikuvituksen käytön mahdollisuudet." Aino Leskisen diplomityö. "Lapset käyttävät kaupunkia myös varta vasten lapsille rakennettujen paikkojen ulkopuolella. Leikkipuistot luovat hyvän lisän lasten ympäristöön, mutta kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida myös lasten vapaan leikin ja mielikuvituksen käytön mahdollisuudet", todetaan Aino Leskisen diplomityössä.[/caption]Tuloksia lasten liikkumista tukevista yhdyskunnan piirteistä ja lapsille tärkeistä toimintamahdollisuuksista on jo hyödynnetty Lahden käynnissä olevassa yleiskaavatyössä.Lappset Group on suomalainen leikkipaikkaväline- sekä urheilupaikkavälinevalmistaja. Se myöntää vuosittain stipendin palkintona parhaalle maisema-arkkitehtuurin diplomityölle.Lue koko diplomityö täällä.