Takaisin artikkeleihin

Maisema-arkkitehtuuria Kulttuurikontissa Espoossa

Kulttuurikontillaan Espoon kaupunki haluaa viedä kulttuurin eri muotoja kaikkien ulottuville. Keväällä 2018 saimme kutsun osallistua kontin toimintaan kesä-, heinä- ja elokuussa. Tarjolla oli kaikkiaan yhdeksän työpajapäivää, joiden teemaksi kaupunki ehdotti maisema-arkkitehtuuria. Päätimme tuottajamme Sini Parikan kanssa tarttua tilaisuuteen.Meidän osaltamme prosessi käynnistyi suunnittelutyöpajalla, johon ilmoittautui 14 innokasta ympäristö-, taide-, muotoilu- ja arkkitehtuurikasvattajaa. Heistä kolmella oli maisema-arkkitehdin koulutus.Avasimme työpajan alustuksella, jossa painotimme havaintojen tekoa, unelmien jakoa ja pienoismallien rakentamista osana työpajatyöskentelyä. Yhteisessä aivoriihessä nousi vahvasti esiin kolme näkökulmaa maisema-arkkitehtuuriin: tilakokemus, kaupunkiluonto ja liikkuminen. Niistä työstimme pienryhmissä tehtävien valikko, josta kunkin työpajapäivän ohjaajakaksikko sai valita itselleen luontevimmat toteutettavaksi kontissa.Espoon keskuksessa ja Matinkylässä pohdiskeltiin maisema-arkkitehtuuriin liittyviä kysymyksiä keskellä urbaania kaupunkitilaa paikallisen kauppakeskuksen läheisyydessä. Kauklahdessa vetäydyttiin omaan rauhaan kirjaston ja koulun piha-alueelle. Työpajoihin osallistuivat kaiken ikäiset, taaperosta mummoon ja vaariin.Lempipaikan merkkaaminen kartalle osoittautui hyväksi avaustehtäväksi. Karttaa tutkiessaan kaupunkilaiset innostuivat keskustelemaan paikan osatekijöistä ja merkityksestä itselleen. Muutamat halusivat lähettää viestejä myös päättäjille. Joidenkin mielestä oli hauskaa jatkaa teeman parissa pienoismallia rakentamalla ja muutamat rohkeat innostuivat tutkimaan tapahtumapaikkaa myös tilakokemusta rikastuttavin ja ylösalaisinkin kääntävin aistiharjoituksin.Mielikuvitusmaiseman luominen istutusaltaaseen kuului sekin yleisön suosikkeihin. Mullan ja muiden luonnonmateriaalien kanssa puuhatessa avautui luonteva mahdollisuus keskustella luonnon ja rakennetun vuorovaikutuksesta, maisema-arkkitehtuurista ja kaavoituksesta sekä ihmisten, eläinten ja kasvien elinolosuhteista kaupungissa.Kaupunkitilan tutkiminen eri tavoin liikkumalla ujostutti monia. Kontin läheisyyteen katuliiduin ja nauhoin merkatun reitin kulkeneet olivat kuitenkin ilahtuneita kokemastaan. He jäivät vielä hetkeksi muistelemaan liikkumiskokemuksiaan erilaisissa maisemissa ja tekemään kulkemistaan reiteistä mielikuva- ja elämyskarttoja