Takaisin artikkeleihin

Metropolian NEB Lab -ehdotus vahvistaa korkeakoulujen roolia osana New European Bauhaus -aloitetta

Kuva porraskäytävästä

Helsingin kaupungin aineistopankki; Sofie Jokinen

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen suomalainen yhteistyökumppani Metropolia Ammattikorkeakoulu ehdottaa uutta NEB Lab -projektia.

Metropolia kutsuu NEB-aloitteessa mukana olevia korkeakouluja keskustelemaan ja kehittämään yhdessä korkeakoulujen roolia osana aloitetta. NEB Stewardship Lab esiteltiin NEB kumppaneille syyskuun lopussa. Viitekehyksenä yhteistyölle toimii aiempiin Metropolian TKI-hankkeisiin (Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta) pohjautuva kestävyystieteen stewardship-ajattelua ja NEBin arvoja yhdistävä malli, jossa huomio kiinnittyy toimijoihin. 

"Jotta voimme aktiivisesti ja tietoisesti ohjata muutosta kohti kestävää, kaunista ja osallisuutta edistäviä elinympäristöjä ja yhteisöjä, tarvitaan tiedon lisäksi myös toimijuutta ja halua välittää ja pitää huolta näistä. Korkeakouluilla on mitä parhaat edellytykset luoda puitteita näille kaikille ulottuvuuksille ja tätä haluamme nyt entisestään vahvistaa," summaa Metropolian NEB-koordinaattori Päivi Keränen projektin tavoitteita.

NEB Lab -ohjelma tukee Uusi Eurooppalainen Bauhaus -aloitteen tavoitteiden konkreettista toteutumista. NEB Lab tukee sekä yhteisövetoisia että Euroopan komission johtamia projekteja. Uusia NEB Lab -projekteja voivat ehdottaa aloitteen viralliset partnerit. Partnereita on tällä hetkellä yli 400. Suomea edustavat Metropolian ohella Aalto yliopisto, Accessible Art and Culture (ACCAC) sekä Cumulus-verkosto.

Lisätietoja: 

https://blogit.metropolia.fi/t...

https://new-european-bauhaus.e...