Takaisin artikkeleihin

Muovijäte muuttuu arkkitehtuuriksi koululaisten käsissä

22092016_kuva_verkkoon

Muovikassit muuttuvat arkkitehtuuriksi. Kuva Jaana Räsänen/ Archinfo

Seminaari ja muovijätettä hyödyntävät työpajat WeeGee-talolla 23.9. kokoavat yhteen arkkitehtuurikasvatuksen huippunimet

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjestää perjantaina 23. syyskuuta Lapset kaupungissa -tapahtuman WeeGee-talolla. Tapahtuma on osa kaksivuotista hanketta, joka keskittyy lapsiin ja nuoriin ympäristön käyttäjinä ja suunnittelun osapuolina. Seminaarissa ja sen yhteydessä järjestettävissä työpajoissa kerrotaan, miten lapset ja nuoret otetaan mukaan kaupunkien kehittämiseen.Tapahtuman päävieraaksi saapuu espanjalaiskollektiivi Basurama. Ryhmä on tunnettu ympäri maailman toteutetuista lasten ja nuorten kanssa tehdyistä paikkasidonnaisista työpajoista. Luovan suunnitteluprosessin ja yhdessä tekemisen kautta Basuraman työpajoissa muokataan urbaania ympäristöä elävämmäksi ja viihtyisämmäksi kierrätysmateriaaleja hyödyntäen.

Lapset ja nuoret nykykaupunkien ongelmia ratkomassa

Basurama vetää Suomessa työpajan Etelä-Tapiolan lukion oppilaille. Työpajan aikana syntynyt teos julkistetaan perjantain seminaarin lopuksi. Kahden päivän aikana oppilaat tuottavat siirreltävän arkkitehtonisen rakennelman muovipusseista. He oppivat, kuinka rakentaa asuttavia esineitä kotitalouksien muovijätteestä.
"Halusimme keskittyä jätteeseen ja sen käsittelyyn yhtenä nykykaupungin tärkeistä kysymyksistä”, kertoo Basurama-ryhmän Miguel Rodríguez.
"Jätteessä on kyse muustakin kuin kaupungin toimintojen ylijäämästä. Jäte on läsnä kaikissa kaupungin tuotantoprosesseissa. Tavoitteenamme on luovan ja leikkisän työpajan avulla tutkia näitä prosesseja työpajaosallistujien kanssa. Käytämme jätettä ”tuhlattujen” tilojen aktivoimiseen.”

Futuro-talo ikkunana tulevaisuuteen

Tällä kertaa työpajan inspiraation lähteenä Basuramalle on toiminut WeeGee-talon ympäristössä sijaitseva Matti Suurosen suunnittelema Futuro-talo. "Olemme hyvin kiinnostuneita utopistisista hankkeista – ne ovat keino inspiroida tulevia sukupolvia”, sanoo Rodríguez."Käytimme Futuro-talon ideaa, eräänlaista pop-asumisen prototyyppiä, keksiäksemme oppilaiden kanssa uusia mahdollisuuksia julkisen tilan luomiseen. Jos otamme vakavasti haasteen käsitellä uskomatonta määrää ihmiskunnan tuottamaan jätettä, meidän tulee miettiä utopioita. Leikki ja luominen oppilaiden kanssa ovat loistava tapa tämä tehdä.”

Kaupunki on elävä oppimisympäristö

Lapset kaupungissa -tapahtuma on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen järjestämää kaksivuotista hanketta, jonka Puisto- ja Kaupunkiagentit-osahankkeissa on keskitytty lapsiin ja nuoriin ympäristön käyttäjinä ja suunnittelun osapuolina. Perjantaina WeeGee-talolla nähtävät luennot ja puheenvuorot tarjoavat monipuolisia näkökulmia kaupunkiin oppimisympäristönä. Basuraman lisäksi toisena pääpuhujana nähdään JAS – Jugend Architektur Stadt -verkoston Päivi Kataikko. JAS tarjoaa lapsille ja nuorille arkkitehtuurikasvatusta eri puolilla Saksaa. Sen tarkoituksena on arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua koskevan tiedon välittämisen lisäksi edistää luovuutta sekä kartuttaa osallistumiseen ja vaikuttamiseen tarvittavia taitoja.Seminaari on katsaus hyviin ja hedelmällisiin arkkitehtuurikasvatuksen ja osallistamisen käytäntöihin. Tapahtumassa esitellään hankkeen tuloksena syntyneitä osallistavan suunnittelun ja arkkitehtuurikasvatuksen malleja. Päivän päättävissä työpajoissa otetaan tuntumaa tapahtumapaikan arkkitehtuuriin sekä sitä ympäröivään maisema- ja kaupunkitilaan. Esillä on myös muuta ajankohtaista tietoa arkkitehtuurikasvatuksen hankkeista, tapahtumista ja opetusmariaalista.Lue lisää Lapset kaupungissa -tapahtumasta täältä. Yhteistyössäweegee10v_pieni1   [divider]Lapset kaupungissa on Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen toteuttama ja opetus- ja kulttuuri-ministeriön tukema kaksivuotinen hanke, joka koostuu Puisto-projektista ja Kaupunkiagentit-työpajoista sekä kaupunkitapahtumasta ja päätösseminaarista, jossa julkistetaan hankeprosessin tuloksena syntyneet osallistavan suunnittelun ja arkkitehtuurikasvatuksen mallit.