Takaisin artikkeleihin

NEB Lab on hautomo projekteille, jotka edistävät kaunista, kestävää ja osallistavaa maailmaa

Toimintansa juuri käynnistänyt NEB Lab on Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen ‘think and do tank’. Tavoitteena on luoda uusia työkaluja ja poliittisia suosituksia sekä tukea konkreettista muutosta kentällä. 

NEB Lab tukee sekä yhteisövetoisia että Euroopan komission johtamia projekteja. Ensimmäiset Euroopan komission käynnistämät NEB Lab -projektit liittyvät arviointiin ja arvottamiseen (Labelling strategies), rakennusalan säätelyn kartoittamiseen (Regulatory analysis and experimentation), oppimisen paikkoihin (Transforming places of learning) sekä innovatiivisiin rahoitusmalleihin (Innovative funding - philanthropy ja Innovative funding - crowdfunding). 

NEB Labissa aloittaa toimintansa myös kolme Uusi eurooppalainen Bauhaus -yhteisön vetämää projektia. NEB goes South -hankkeessa kuusi yliopistoa eri Etelä-Euroopan maista kehittää arkkitehtuurin koulutusta ja opetusta. New European Bauhaus of the Mountains -projektissa Etelä-Tirolin alueen toimijat Pohjois-Italiassa pyrkivät parantamaan ihmisten elämän ja rakennetun ympäristön laatua maaseudulla ja vuoristoalueilla. Pohjoismaiden vetämässä Nordic Carbon Neutral Bauhaus -projektissa etsitään keinoja, joilla arkkitehtuuri, muotoilu ja taide voivat auttaa saavuttamaan hiilineutraalin ja kiertotalouteen perustuvan yhteiskunnan.

Lue lisää Nordic Carbon Neutral Bauhaus -projektista tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Uusia NEB Lab -projekteja voivat ehdottaa aloitteen viralliset partnerit. Partnereita on tällä hetkellä yli 400. Suomea edustavat Aalto yliopisto, Metropolia, Accessible Art and Culture (ACCAC) sekä Cumulus-verkosto. Partnerihaku on yhä käynnissä. Hakukelpoisia ovat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, jotka toteuttavat Uuden eurooppalaisen Bauhausin arvojen mukaista toimintaa. 

Nyt myös voittoa tavoittelevat organisaatiot ja julkiset tai poliittiset yhteisöt voivat liittyä Uusi eurooppalainen Bauhaus yhteisöön. NEB Friends, aloitteen ‘ystävät’, voivat esimerkiksi toteuttaa NEB Labin toimintaa yhdessä partnereiden kanssa ja tukea niitä monin tavoin.

Laajaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -yhteisöön kuuluvat aloitteen partnereiden ja ystävien lisäksi New European Bauhaus -palkintojen voittajat ja kilpailujen finalistit, korkean tason pyöreän pöydän ryhmä, kansalliset yhteyspisteet sekä Euroopan komission jäsenet. 

Lue lisää NEB Lab -toiminnasta sekä Uusi eurooppalainen Bauhaus -yhteisöstä tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).