Takaisin artikkeleihin

New European Bauhaus osaksi Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmaa

Euroopan unionin lippuja liehumassa.

Alex David Baldi

New European Bauhaus (NEB) on otettu mukaan Horisontti Euroopan rahoitusohjelmaan. Uusi rahoitus avaa mahdollisuuksia NEB-projektien pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Euroopan unioni etenee tavoitteissaan, jotka koskevat ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Unioni pyrkii myös vahvistamaan kiertotaloutta sekä suojelemaan ja palauttamaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan Green Deal -ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin toimeenpanema New European Bauhaus -aloite on ollut tärkeässä roolissa osana Euroopan unionin vihreää siirtymää. NEB on painottanut erityisesti kulttuurin, taiteen ja luovuuden voimaa vihreässä siirtymässä tuoden yhteen sosiaaliset, esteettiset ja ekologiset arvot.

Vuodesta 2020 alkaen NEB-aloite on kanavoinut rahoitusta usean EU:N eri rahoitusohjelman kautta. Nyt aloite on saamassa vakaamman rahoituspohjan itsenäisenä NEB Facility -ohjelmana, jonka toimeenpanosta vastaa Horisontti Eurooppa.

Horisontti Eurooppa on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimuksen ja innovaatioiden tukemiseen. Horisontti Euroopan kautta vihreän siirtymän ja digitalisaation toteutumista, jotta EU saavuttaa tavoitteensa ilmastoneutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä.

Ennen NEB Facilityn toimeenpanoa otetaan käyttöön siirtymävaiheen Destination NEB -rahoitusinstrumentti. Destination NEB huomioi NEB:in kestävän kehityksen, estetiikan ja osallisuuden arvot osana tutkimuksen ja innovoinnin strategista kehittämistä.

Vuonna 2024 Horisontti Euroopan kautta myönnetään Destination NEB -rahoitusohjelman kautta yhteensä 20 miljoonaa euroa hankkeille, jotka toteuttavat Euroopan vihreän siirtymän ja sosiaalisen koheesion tavoitteita.

Horisontti-rahoitus vahvistaa NEB-aloitteen asemaa osana EU:n vihreää siirtymää

Destination New European Bauhausin tavoitteena on tehdä Euroopan rakennusalasta ilmastoystävällisempi kiertotalouden ja muiden kestävyyttä korostavien lähestymistapojen avulla.

Rahoitus vahvistaa luonnon ekosysteemien ennallistamista, parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Rahoitushaussa on kolme eri painopistealuetta,

  1. The potential of secondary bio-based products 

  2. New governance models for the co-design and co-construction of public spaces in neighbourhoods by communities 

  3. Setting up a New European Bauhaus hub for results and impact 

Hakemusten deadline on 19.2024.

Destination NEB on siirtymävaihe kohti NEB Facility -ohjelmaa

Destination NEB on siirtymävaihe kohti NEB Facility -ohjelmaa, joka on sisällytetty Horisontti Euroopan strategiseen toimintaohjelmaan vuosille 2025–2027. Myös NEB Facilityn tavoitteena on luoda ja laajentaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan kehittää Eurooppaa kestävään ja osallistavaan suunnitteluun perustuvien toimien avulla.

NEB Facility koostuu kahdesta osasta:

  1. Resarch and Innovation -komponentti tukee tutkimusta, tuotekehitystä ja NEB-innovaatioiden skaalausta. Komponentti rahoitetaan osana Horisontti Eurooppaa ja sille on indikoitu 120 miljoonan euron vuosittainen budjetti

  2. Roll out -komponentti tukee ensimmäistä komponenttia muiden EU-rahoitusohjelmien kautta

NEB Facilityn tarkempi sisältö ja painopistealueet tarkentuvat vuoden 2024 aikana Euroopan komission ja kansallisvaltioiden välisten kuulemisten ja Horisontti Euroopan strategiatyön valmistelun kautta.

NEB-rahoitusta haettavana myös LIFE-rahoitusohjelman kautta

Myös Euroopan unionin LIFE-ohjelma on avannut NEB-korvamerkityn rahoitushaun.

LIFE-ohjelma on EU:n aloite ympäristö- ja ilmastotoimien rahoittamiseksi. Ohjelma on EU:n ainoa suoraan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva rahoitusohjelma. LIFE-ohjelmalla edistetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ja päämääriä sekä muun muassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä.

Onko sinulla hankeidea, joka keskittyy luonnonsuojeluun, ympäristönsuojeluun tai ilmastotoimiin? NEB-teemaisille hakemuksille on varattu toukokuussa avatussa Circular Economy and Quality of Life -LIFE-haussa 8 miljoonan euron rahoitusbudjetti.

Lisätietoja löydät tästä linkistä.