Takaisin artikkeleihin

Nuoren arkkitehdin Bryggman-apuraha 2020 VAPAA-kollektiiville

VAPAA collectiven arkkitehtehtien ryhmäkuva. Karkulahti, Wiikinkoski ja Nyholm ovat kerääntyneet pöydän ääreen.

Iines Karkulahti, Meri Wiikinkoski ja Charlotte Nyholm. Kuva: Pyry Kantonen

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi nuoren arkkitehdin Bryggman-apurahan VAPAA-kollektiiville, jonka missio on tuoda arkkitehdit mukaan ilmastokriisikeskusteluun.

Vuoden 2020 nuoren arkkitehdin Bryggman-apuraha myönnettiin VAPAA-kollektiivin luovan potentiaalin valjastamisesta yhteiseksi hyväksi ja kunnianhimoisesta tavoitteesta näyttää suuntaa arkkitehdeille ilmastonmuutoksen aiheuttaman murroksen aktiivisina ratkaisijoina. Apuraha julkistettiin Turun linnan Bryggman-salissa pidetyssä tilaisuudessa 7.11.

“Bryggman-apurahan saaminen on kollektiivillemme merkittävä tunnustus työmme tärkeydestä. Vakiintuneen ja arvostetun apurahan myöntäminen ilmastokriisin käsittelemiseen on myös kaikille suunnittelijoille tärkeä viesti siitä, ettei ilmastomurroksen jälkeisen tulevaisuuden muotoilu ole enää luovan työn sivuvirtaa, vaan se voi ja tulee olemaan osaamisemme kovinta ydintä”, kollektiivin jäsenet kiittävät.

Meri Wiikinkoski, Iiris Karkulahti ja Charlotte Nyholm tunnistivat ilmastokriisin vaikutusten koskettavan arkkitehtuuria monella eri tasolla. Siitä huolimatta arkkitehdit tuntuivat puuttuvan ilmastokeskustelusta. VAPAA-kollektiivi perustettiin paikkaamaan tätä puutetta. Voittoa tavoittelematon kollektiivi pyrkii edistämään keskustelua ilmastomurroksesta arkkitehtuurin ja koko rakentamisen kentällä.

Arkkitehdit tekevät merkittävimmät ilmastotekonsa ammatissaan

Kollektiivi toteaa teesissään, että koko rakennusala on ilmastokriisin kannalta paradoksaalisessa asemassa: sillä on suuri potentiaali ilmastokriisin ratkaisijana, mutta toisaalta rakentaminen myös ylläpitää ja voimistaa kriisiä.

Kollektiivi muistuttaa, että arkkitehdit tekevät merkittävimmät ilmastotekonsa ammatissaan. Siksi tarvitaan keinoja, joiden avulla arkkitehdit voivat luovuudellaan ja osaamisellaan edistää uudenlaista rakennuskulttuuria.

Kollektiivi työskentelee kokoamalla ja tuottamalla tietoa muun muassa näyttelyissä ja julkaisuissa, kirjoittamalla lehtiin, puhumalla seminaareissa sekä viestimällä kollektiivin omissa kanavissa. VAPAA-kollektiivi oli yhtenä perustaja-allekirjoittajana tuomassa kansainvälistä Architects Declare -julistusta Suomeen.

Lue Architects Declare -julistuksesta sivuillamme tästä linkistä.

Kollektiivin lisäksi jäsenet toimivat laaja-alaisesti arkkitehtuurin kentällä. Wiikinkoski keskittyy suunnittelutyössään julkisiin rakennuksiin, ja on saavuttanut menestystä useissa arkkitehtuurikilpailuissa erilaisissa työryhmissä. Karkulahti on kaupunkisuunnittelija, jonka työssä keskeistä on julkisen ympäristön muotoilu ja tutkimuksen hyödyntäminen suunnittelussa. Nyholmin erikoisosaamista ovat laajat kaupunkisuunnitelmat ja kaavoitus. Kaikki kolme opettavat myös Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella.

Lue VAPAA collectiven manifesti sivuillamme tästä linkistä.


Vuonna 1996 perustetun sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahasto jakaa vuorovuosin apurahan SAFAn jäsenkuntaan kuuluvalle nuorelle arkkitehdille ja Sisustusarkkitehdit SIO ry:n (SIO) jäsenkuntaan kuuluvalle nuorelle sisustusarkkitehdille. Apuraha voidaan jakaa myös ryhmälle, jos sen jäsenet täyttävät kyseiset ehdot.