Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma vuodelta 1998

VIhkoja Suomen arkkitehtuuripolitiikasta vuodelta 1998.

Suomen ensimmäistä arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa valmisteltiin kahdessa opetusministeriön asettamassa toimikunnassa vuosina 1996-1997 ja se hyväksyttiin valtioneuvostossa 17.12.1998.

Vuoden 1998 arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkaistiin heti tuoreeltaan kuvitettuna versiona suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi valtion rakennustaidetoimikunnan ja Suomen Arkkitehtiliiton yhteistyönä. Siitä on myös saatavilla sähköinen versio arabiaksi. Turkin arkkitehtiliitto on kääntänyt osan tekstistä turkiksi.

Suomen kansallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kohdistettiin ennen kaikkea julkisille toimijoille, joiden esimerkkivaikutuksen haluttiin heijastuvan myös muuhun yhteiskuntaan. Ohjelma linjasi 24 toimenpiteen muodossa yleiset tavoitteet maamme rakennusvarannon arvon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi, rakennusperinnön vaalimiseksi, korkeatasoisen uudisrakentamisen edistämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Ohjelmalla on ollut suuri esimerkkivaikutus kunta- ja aluetason omaehtoisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien syntymiselle. Sitä on myös käytetty mallina muiden eurooppalaisten maiden ohjelmien laadinnassa. 

Lue vuoden 1998 arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta
suomeksi (linkki)
ruotsiksi (linkki)
englanniksi (linkki)
ranskaksi (linkki)
saksaksi (linkki)
arabiaksi (linkki)
turkiksi, osa teksistä (linkki)

Vuonna 2002 opetusministeriö asetti seurantatyöryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella vuoden 1998 arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteutumista, laatia yksityiskohtainen toimenpideohjelma ja tehdä esityksiä tarvittaviksi jatkotoimenpiteiksi. Seurantaryhmän muistion mukaan ohjelma oli toteutunut kolmen seurantavuoden aikana melko hyvin.

Lue seurantatyöryhmän muistio Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta ja jatkotoimenpiteet 2002 tästä.