Takaisin artikkeleihin

Päivi Airas: Hyvä ympäristö luo hyvinvointia

Silmälasipäinen nainen keltaisessa kaulahuivissa lähikuvassa

Lahden päivittyvässä Apoli-ohjelmassa hyvän ympäristön tekijöitä ovat laadukas suunnittelu, kaupunkivihreä ja osallisuus.

Teksti: Päivi Airas

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, ApoIi Lahti, on ollut kaupunkia rakentavien tahojen käytössä jo yli kymmenen vuotta. Useita ohjelman mukaisia toimenpiteitä on saatu käytäntöön erityisesti kaupungin esteettisen laadun parantamiseksi.


Samassa ajassa maailma on muuttunut, samoin Lahti. Lahti ja Nastola yhdistyivät vuoden 2016 alussa ja sen mukana kaupungista tuli monta kertaa suurempi sekä maiseman ja kaupunkikuvan näkökulmasta entistä monimuotoisempi. Uudessa tilanteessa tarvitsemme uudenlaisia lähestymistapoja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämiseen.

Lahden Apoli toimii arjessa

Apolia on toimeenpantu Lahdessa aktiivisesti. Vuosittain järjestettävä arkkitehtuuriseminaari, Apolifoorumi, on vaihtuvan teeman ympärille rakennettu yleisötapahtuma. Apolifoorumissa kuullaan kiinnostavia asiantuntijapuheenvuoroja, ja tilaisuudessa jaetaan vuotuinen Apoli-tunnustus eli palkinto ansiokkaasta yksityisestä rakennus- tai ympäristörakentamishankkeesta tai laadukkaasta ympäristön hoidosta. Lisäksi tapahtumassa jaetaan apolikukkia pienemmistä teoista.

Vuoden 2019 alussa aloitti työnsä Lahden rakennusvalvonnassa, Apolin kirjauksen mukaan perustetussa virassa, kaupunkikuva-arkkitehti. Lisäksi rakennusvalvonnan alaisuuteen perustettiin kaupunkikuvaneuvottelukunta, johon kuuluu virkamiesten lisäksi Suomen arkkitehtiliitto SAFAn asiantuntijajäsen ja luottamushenkilöedustaja. Neuvottelukunta kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa, aina silloin kun ratkaistavana on merkittäviä rakennushankkeita.

Uuteen apoliin kirjataan muun muassa tavoite maisema-arkkitehdin viran perustamiseksi rakennusvalvontaan. Apolitunnustusten jakoa jatketaan ja Apolifoorumit järjestetään myös tulevaisuudessa.

Päivitystyössä huomioidaan tulevaisuuden haasteet

Apolin päivittämisen parissa on työskennellyt vuoden 2020 alusta monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä koostuu kaupungin omista asiantuntijoista kaavoituksen, vihertoimen, katu- ja liikennesuunnittelun sekä tilakeskuksen yksiköistä. Asiantuntijoita on lisäksi Suomen arkkitehtiliitto SAFAsta. Ryhmä on koonnut uudet teemat ja tavoitteet vuodelle 2030. Vanhan apolin pääkohdat, valtuuston hyväksymät laatutavoitteet, maisema, kaupunkitilat ja yksityiskohdat ovat edelleen myös mukana.

Uudet teemat kertovat maailman muutoksesta ja aikamme haasteista, joihin pitää vastata. Uudessa apolissa otetaan huomioon teot ilmastonmuutoksen huomioimiseksi ympäristössä ja rakentamisessa sekä vaikutukset olemassa olevaan rakennuskantaan ja kulttuuriympäristöihin. Esiin on nostettu myös laadukkaan suunnittelun vaatima aika, kaupunkivihreä, osallisuus sekä kaupungin imago. Uudistuvaa apolia yhdistävä ajatus on, että hyvä ympäristö luo hyvinvointia.

Esteettisen laadun edistäminen on jatkuvaa työtä

Moni nykyisen Apolin toimenpiteistä on viety päätökseen, mutta osa on jatkuvaa työtä hyvän rakennetun ympäristön edistämiseksi. Arkkitehtuuripolitiikan tekstien ja toimenpidetavoitteiden avulla pyritään kertomaan, mitä arkkitehtuurin arvot, laadukas suunnittelu ja hyvä rakennustapa merkitsevät ja miten voimme toteuttaa niitä arjessa.

Syksyllä 2020 järjestettiin apolityötä taustoittava Kaupunkiajattelu-seminaari ja toukokuussa 2021 toinen seminaari sekä sarja työpajoja. Työtä ja osallisuutta tehtiin koronapandemian aikana verkon välityksellä, mikä vaikutti keskustelun luonteeseen. Luonnoksen valmistelussa käytettiin hyväksi pienryhmätyöskentelyä. Laajin palaute saatiin nähtävillä olon alussa pidetystä Apoli-työpajasta, joka järjestettiin osana LAB-ammattikorkeakoulun järjestämää kaikille avointa Kaupunkimuotoilun päivää 7.5.2021. Luonnos uudesta apolista tuli kaikille nähtäväksi kesällä 2021. Päättäjät pääsivät ottamaan kantaa apoliluonnokseen lautakuntiin ja kumppanuuspöytiin tehtyjen esittelyjen avulla.


Päivi Airas on kaavoitusarkkitehti ja Lahden kaupungin Apoli-vastaava.