Takaisin artikkeleihin

Pohjoismaiden paviljonki muuntuu kokeelliseksi yhteisöasumisen yksiköksi Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa

Whatweshare 1 e1611045653770

Näyttelyllään What We Share. A model for cohousing norjalainen arkkitehtitoimisto Helen & Hard yhdessä Norjan kansallismuseon kuraattorien kanssa esittelee puitteet osallistumiseen ja jakamiseen perustuvien yhteisöjen suunnittelulle ja rakentamiselle. Pääkuraattori Hashim Sarkis on asettanut biennaalin teemaksi How will we live together? haastaen osallistujia pohtimaan, miten arkkitehdit voivat olla luomassa uusia yhteisöjä.

Norjalainen arkkitehtitoimisto Helen & Hard valikoitui Pohjoismaiden paviljongin näyttelyn tekijäksi innovatiivisen, yhteisöasumisen parissa tekemänsä työn ansiosta. Näyttely on toteutettu yhteistyössä toimiston Norjan Stravangeriin suunnitteleman, palkitun yhteisöasumisen kohteen, Vindmøllebakkenin, asukkaiden kanssa. Vindmøllebakkenissa asukkailla on suhteellisen pienet, mutta täysin varustellut asunnot, useita jaettuja tiloja sekä elinvoimainen paikallinen demokratia. Venetsiassa asukkaita kannustetaan kehittämään yhteisöasumisen ideaa yhä kumouksellisemmaksi. Mitä yksityiselämänsä puolia asukkaat ovat valmiita jakamaan toisten asukkaiden ja yleisön kanssa?

”Koska olemme sekä arkkitehteja että yhteisön asukkaita, tunnemme tämän asumismuodon vahvuudet suhteessa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin. Venetsiassa haluamme tutkia tätä potentiaalia ja osoittaa, kuinka asukkaiden ja mukana olevien toimijoiden välinen vuorovaikutus voi tuottaa mukautuvaa arkkitehtuuria”, toteavat Helen & Hard -arkkitehtitoimiston osakkaat ja luovat johtajat Siv Helene Stangeland ja Reinhard Kropf.

”Asuntosektorilla on huutava tarve tutkimukselle uusista yhteisöllisen elämän malleista. Helen & Hardin työskentelytapa on innovatiivinen ja erittäin ajankohtainen. Vuoden 2020 aikana elämäntapoihimme liittyvät kysymykset ja suhtautumisemme esimerkiksi yksinäisyyteen, sosiaalisiin kohtaamisiin ja yhteisöön ovat nousseet jopa aikaisempaa tärkeämmiksi”, sanoo kuraattori Martin Braathen Norjan kansallismuseosta.

Pohjoismainen malli

Pohjoismainen yhteisöasumisen malli yhdistää saman katon alle omistusasumisen ja yksittäiset asumisyksiköt jaettuihin tiloihin ja yhteisölliseen osallistumiseen. Malli kehitettiin 1970-luvulla ja se on sittemmin levinnyt ympäri maailmaa.

What we share jatkaa pohjoismaisen yhteisöasumisen mallin kehittämistä. Se ei ole utopistinen visio vaan aito ehdotus kaupalliseksi asuntohankkeeksi, jossa rakennus koostuu yksityisasunnoista, yhteisistä tiloista ja puolijulkisesta tilasta. Hanke perustuu läheiseen vuoropuheluun arkkitehtien ja asukkaiden välillä. Projektissa hyödynnetään sveitsiläisen insinöörin, Herman Blumerin kanssa kehitettyä innovatiivista avoimen lähdekoodin massiivipuusta rakentuvaa järjestelmää.

Näyttelyvieraat voivat kävellä yhteisöasumisyksikön prototyypin sisällä ja tutkia sen poikkileikkausta. Prototyyppiin sisältyvät yhteisölliset ja yksityiset tilat on suunniteltu vaikuttamaan aidoilta asumisen tiloilta. Yhteisöasumisen henkilökohtaisia ja poliittisia näkökulmia näyttelyssä avataan Vindmøllebakkenissa asuvan taiteilijan, Anna Ihlen, videoteoksen kautta.

Kattava digitaalinen esitys projektista on nähtävissä verkossa näyttelyn avoinna olon ajan. Venetsian arkkitehtuuribiennaali avautuu yleisölle 22.5.2021 ja on esillä 21.11.2021 asti.