Takaisin artikkeleihin

Pohjoismainen näkökulma Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen painottaa osallisuutta, kestävyyttä ja luontoa

Kuva ihmisistä kaupunkiympäristössä, jonka päällä on teksti: Having an experience is taking part in the world. Taking part in the world is really about sharing responsibility. - Olafur Eliasson

Alkuperäinen kuva: GettyImages

Lähes kaksi tuhatta pohjoismaista arkkitehtia ja muuta rakennetusta ympäristöstä kiinnostunutta osallistui kevään aikana yhteensä viiteen yhteispohjoismaiseen tilaisuuteen, joissa kerättiin ideoita ja esimerkkejä Euroopan komissiolle.

Kuluneen kevään aikana järjestetyissä tilaisuuksissa tavoitteena oli luoda pohjoismainen näkökulma Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen. Osallistujien mukaan pohjoismaiset arvot, kuten kestävyys, luonnonläheisyys, tasa-arvo ja osallisuus, ovat perusta hyvälle asumiselle ja rakentamiselle. Ympäristöministeriön ja Archinfon koostama raportti pohjoismaisen yhteistyön tähänastisista tuloksista on nyt julkaistu, ja se on toimitettu Euroopan komissiolle. Tutustu raporttiin tästä

”Pohjoismaat pyrkivät näyttämään mallia siitä, miten rakennetaan hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta. Siksi on todella hienoa, että saimme näin paljon pohjoismaisia näkemyksiä ja ideoita. Viemme terveiset edelleen Euroopan komission Bauhaus-tiimille jatkokehitykseen”, kertoo erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä. 

Yhteispohjoismaista tapahtumasarjaa koordinoi Suomi, joka toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana. Alkuvuonna järjestettyyn viiteen tilaisuuteen osallistui laaja joukko luovien alojen ammattilaisia, opiskelijoita, tutkijoita ja julkishallinnon toimijoita. Yksittäisistä ammateista arkkitehteja oli osallistujissa eniten, 16 prosenttia.

Keskusteluissa esillä olleita teemoja olivat muun muassa ilmastonmuutos, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, puurakentaminen, digitaalisuus, lapset ja nuoret, oppiminen, tasa-arvo ja hyvinvointi. 

”Elinympäristön laatu koetaan tärkeäksi. Kun ensimmäisen tilaisuuden osanottajat saivat toivoa seuraavan tilaisuuden sisältöä, he halusivat puhua estetiikasta. Laadukas ympäristö on paitsi ekologinen ja toimiva, myös miellyttävä ja viihtyisä”, toteaa kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Luonnon monipuolinen merkitys korostui

Luonnon merkitys nousi esiin erilaisissa yhteyksissä. Luonto osana rakennettua ympäristöä koettiin tärkeäksi sekä ihmisten hyvinvoinnin että luonnon monimuoitoisuuden kannalta. Tärkeänä pidettiin myös laajempien luonnontilaisten ympäristöjen saavutettavuutta. Luonto tunnistettiin innovaation lähteeksi kestävässä rakentamisessa.

Keskustelua herätti myös lämpenevä ilmasto, mikä muuttaa väistämättömästi erityisesti arktista luontoa. Arktinen ympäristö ja maisema ovat vaikuttaneet pohjoismaiseen estetiikan käsitykseen, mikä tulee myös muuttumaan tulevan kehityksen seurauksena.

Keskusteluissa yhdeksi pohjoismaisen suunnitteluperinteen lähtökohdaksi nostettiin osallisuus ja tasa-arvo. Taiteella, muotoilulla ja arkkitehtuurilla on ollut tärkeä rooli pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan luomisessa ja kehittämisessä. Osallistujien näkemyksen mukaan näin tulee olla myös jatkossa.

Kestävä rakentaminen oli vahvasti esillä, ja monissa keskusteluissa vaadittiin yksiselitteistä siirtymistä rakennusten purkamisesta  niiden korjaamiseen ja muuntamiseen. Kiertotalouteen siirtymistä kannatettiin voimakkaasti. Puuarkkitehtuuri ja luontopohjaiset ratkaisut nähtiin tärkeänä osana hiilineutraalia rakentamista.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -pilottihankkeet käyntiin syksyllä

Uusi eurooppalainen Bauhaus on Euroopan komission aloite, joka edistää rakennetun ympäristön ja asumisen kestävää kehitystä, osallisuutta ja kauneutta. Tavoitteena on löytää parempia elämisen ja asumisen tapoja yhdessä suunnitellen ja kehittäen – sekä valjastaa tieteen ja teknologian ohella taide- ja kulttuurialat ratkomaan aikamme suuria haasteita kuten ilmastonmuutosta. Aloite toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (European Green Deal).

Aloitteen sisältö ja muoto rakentuvat eurooppalaisten ideoiden, esimerkkien ja haasteiden ympärille. Suunnittelupöydän ääreen ovat tervetulleita aivan kaikki, esimerkiksi arkkitehdit, muotoilijat, taiteilijat, tutkijat, yritykset, järjestöt, opiskelijat, lapset ja nuoret. Euroopan komissio käynnistää syksyllä 2021 joukon pilottihankkeita, joiden teemat tulevat pohjautumaan yhteisen kehittämisvaiheen tuloksiin. 

Yhteispohjoismainen suunnittelu ja kehittäminen jatkuvat syksyn mittaan. Tulossa on esimerkiksi tapahtuma digitaalisuudesta rakennetussa ympäristössä. Archinfo toimii tämänkin tapahtuman tuotannossa ympäristöministeriön kumppanina.

Lisätietoja

Lue lisää yhteispohjoismaisista tapahtumista verkkosivulla www.nordicbauhaus.eu
Tutustu Euroopan komission sivuilla Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen tästä