Takaisin artikkeleihin

Yhteispohjoismainen Nordic Action -toimenpide valmisteilla

Aukio, jonka laatoituksessa on suuria kolmionmuotoisia värialueita, paljon ihmisiä liikkuu paikasta toiseen.

Getty Images

Yhteishankkeen tavoitteena on tehdä Pohjoismaista vahva toimija Euroopan komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda kehitysalusta hiilineutraalia ja kiertotalouden periaatteita noudattavaa yhteiskuntaa tukevalle arkkitehtuurille ja kulttuurille.

Marraskuussa 2021 pohjoismaiden asumisesta ja rakentamisesta vastaavien ministereiden kokoontumisessa perustettiin ohjausryhmä kehittämään ja koordinoimaan Nordic Action -toimenpidettä eli yhteispohjoismaista panostusta Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteseen. Hanketta valmistellaan tällä hetkellä yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Toteutuessaan Nordic Action tapahtuisi kolmella tasolla: Ensiksi tavoitteena on vahvistaa keskeisiä toimialoja ja toimialojen välisiä verkostoja ideakilpailujen ja muiden toimien avulla, toiseksi koordinoida ja fasilitoida rahoitushakuja alueellisesti pohjoismaissa sekä kolmanneksi vahvistaa yhteyksiä Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen yhteisöihin Euroopassa ja maailmalla.

Vuonna 2019 hyväksytty Pohjoismaiden ministerineuvoston visio entistä integroidummasta ja kestävämmästä Pohjolasta on kirittänyt pohjoismaista rakentamisen yhteistyötä viime vuosina. Nordic Action -hanke kiinnittyy esimerkiksi vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden julkilausumaan, jonka pohjoismaiset rakentamisen ministerit antoivat Reykjavikissa 2019.

Keväällä 2021 pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana toiminut Suomi koordinoi pohjoismaista Uuden eurooppalaisen Bauhausin yhteissuunnitteluvaihetta. Ympäristöministeriön yhdessä kumppanien kanssa järjestämissä co-design verkkotilaisuuksissa kerättiin ideoita ja toiveita muun muassa arkkitehdeiltä, suunnittelijoilta, taiteilijoilta, opiskelijoilta, tutkijoilta ja muotoilijoilta Pohjoismaista ja niiden ulkopuolelta. Archinfo toimi ympäristöministeriön keskeisenä kumppanina tapahtumien järjestämisessä ja koosti osallistujien antamien ideoiden ja esimerkkien pohjalta raportin pohjoismaisesta näkökulmasta Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen. Raportti esiteltiin komissiolle kesäkuussa 2021.

Lue New European Bauhaus: Reflections from the Nordic co-desing -raportti sivulta nordicbauhaus.eu (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Katso ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittisen lyhyt esitys pohjoismaisesta yhteistyöstä EU-rahoitusneuvonnan ja Archinfon Uusi eurooppalainen Bauhaus -infotilaisuudesta 16.2.2022. Esitystallenne löytyy EU-rahoitusneuvonnan sivuilta tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).