Takaisin artikkeleihin

Prosenttiperiaatteen edistäminen rakentamisessa

Tumma käytävä jonka perässä on lasiovet ja valoa.

Vuoden 2014 alussa käynnistyi visuaalisten alojen kesken kaksivuotinen yhteistyöhanke ns. prosentti taiteeseen -periaatteen edistämiseksi rakentamisessa. Hankkeen suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuvat Suomen Taiteilijaseura, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman ohjelman tavoitteena on saada aikaan kehittämistoimia ja toimintamalleja prosenttiperiaatteen juurruttamiseksi osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria (suunnittelu, maankäyttö, talonrakennus, infra- ja korjausrakentaminen) sekä osaksi kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Ohjelmalla tähdätään myös tiedon lisääntymiseen ja kasaantumiseen sekä yhteistyön tiivistämiseen taiteen tekijöiden ja rakentamisen vastuutahojen kesken.Ohjelman toteutuksesta ja seurannasta vastaa osallistujatahojen muodostama yhteistyöryhmä. Näin halutaan varmistaa, että tuotettu tieto siirtyy kaikille osapuolille ja että visuaalisen alan toimijoiden toimenpiteet tukevat toisiaan. Yhteistyötä tehdään myös muiden prosenttiperiaatteen edistämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa.Tätä ohjelmaa on edeltänyt Ympäristötaiteen säätiössä vuonna 2013 alkanut taidekonsultoinnin kehittämistä koskeva pilottihanke, joka jatkuu vuonna 2014. Lisäksi opetus ja kulttuuriministeriön on tilannut selvityksen Taidetta arkeen. Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on toiminut molemmissa hankkeissa säätiön asiantuntijakumppanina.