Takaisin artikkeleihin

RT-ohje: Taide rakennushankkeessa

RT-ohjeen Taide rakennushankkeessa tavoitteena on edistää ja helpottaa taiteen käyttöä ja taidehankkeiden toteutumista osana rakennushankkeita. Ohjeessa kuvataan eri osapuolten roolia ja tehtäviä rakentamisprosessissa sekä annetaan tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaatimuksista. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeessa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrahankkeisiin.RT-ohjehanke on jatkumoa Ympäristötaiteen säätiön ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen vuonna 2012 alkaneelle yhteistyölle, jossa tuotettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksia prosenttiperiaatteen edistämisestä hallinnollisin keinoin (Taidetta arkeen. Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista). Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksella on ollut edustaja ohjeen käsikirjoitusta valmistelevassa ohjausryhmässä (Tiina Valpola) ja asiantuntijaryhmässä (Kirsti Sivén).Taide rakennushankkeessa -ohjeen käsikirjoituksen tuottaa Ympäristötaiteen säätiö ja sen julkaisee Rakennustietosäätiö RTS osana perinteistä RT-kortistoa, joka on kattava suomalainen hyvän rakennustavan ohjeisto ja rakennusalan tietopalvelu. RTS julkaisee ohjeen myös infrarakentajille suunnatussa Infra Net -tietopalvelussa. Kortti valmistuu laajan lausuntokierroksen jälkeen kevään 2014 aikana.