Takaisin artikkeleihin

Serum arkkitehdit Oy:lle Pietilä-palkinto 2014

Puoliympyrän muotoinen julkisivu kehystää pihaa.

Serum arkkitehdit Oy, Vaasan Kompassi, 2013.

Arkkitehdit Antti-Markus Lehto, Vesa Humalisto ja Sami Heikkinen Serum arkkitehdit Oy:sta ovat saaneet vuoden 2014 Pietilä-palkinnon. Jo kahdettatoista kertaa jaettu palkinto myönnettiin tunnustuksena erityisesti kaupunkisuunnittelun ja asuntosuunnittelun aloilla tehdystä merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi.
Serum arkkitehdit Oy ja sen osakkaat Antti Lehto, Vesa Humalisto ja Sami Heikkinen ovat työssään keskittyneet kaupunki- ja asuntosuunnitteluun. Valinta suuntautua näihin tehtäviin on ollut tietoinen. Heidän työskentelynsä keskeinen tavoite on tukea kestävän rakennetun ympäristön toteutumista ja tämän tavoitteen toteuttamisen kannalta nimenomaan kaupunki- ja asuntosuunnittelu ovat keskeisimmät arkkitehtuurin suunnittelualat. He korostavat työskentelyssään arkkitehtuurin suhdetta ekologiaan, maisemaan, kulttuuriin ja historiaan. Heidän työskentelynsä perustuu analyyttiseen työtapaan, jonka tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen ratkaisu kuhunkin suunnittelutehtävään.Tuloksena on yhteiskunnallisen kontekstin tiedostavaa ja kestävän rakentamisen arvomaailmaa edustavaa arkkitehtisuunnittelua. Tässä suhteessa Serum edustaa tulevaisuuden arkkitehtuuritoimintaa parhaimmillaan. Tämän lisäksi Serum on töillään osoittanut, ettei aikamme ekologisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamaan pyrkivän ja vastuullisen arkkitehtuuritoiminnan tarvitse menettää vahvaa rakennustaiteellista luonnettaan.— Palkintolautakunnan perusteluita.
Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen joka toinen vuosi jakama Pietilä-palkinto myönnetään nuorelle arkkitehdille tai hänen ryhmälleen ja se on suuruudeltaan 7000 euroa. RTS:n hallituksen nimittämään palkintolautakuntaan kuuluivat professori Markku Hedman (Tampereen teknillinen yliopisto), arkkitehti Pauno Narjus (LPR-arkkitehdit Oy) ja tekninen johtaja Gunnar Åström (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry).

Lisätietoja

Rakennustietosäätiö RTS Oy:n lehdistötiedote. Serum arkkitehdit Oy:n verkkosivut: www.serum.fi.[caption id="attachment_2135" align="aligncenter" width="3600"]Serum arkkitehdit Oy. Pikku Huopalahden pohjoisosa, Helsinki. Serum arkkitehdit Oy. Pikku Huopalahden pohjoisosa, Helsinki.[/caption][caption id="attachment_2136" align="aligncenter" width="2000"]Serum arkkitehdit Oy:n voittoisa ehdotus Helsingin Kruunuvuorenrannan Koirasaaret-ideakilpailussa 2012. Serum arkkitehdit Oy:n voittoisa ehdotus Helsingin Kruunuvuorenrannan Koirasaaret-ideakilpailussa 2012.[/caption]