Takaisin artikkeleihin

Sini Saarimaa: Ilmiöverkostosta uusi toimintamalli kiinteistö- ja rakentamisalalle

Potrettikuva naisesta

RTS

Rakennetun ympäristön tutkimuksen ja käytännön kehitystyön tuominen yhteen on yksi arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteista. Tutkimusjohtaja Sini Saarimaa kertoo Rakennustietosäätiön uudesta toimintamallista, joka vauhdittaa rakentamisalan liiketoiminnan kehitystä ja tehostaa jo tehdyn tutkimuksen vaikuttavuutta.

Teksti: Sini Saarimaa

Suomen arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa Rakennustietosäätiö RTS on nimetty edistämään tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalalla. Vastauksena tähän haasteeseen Rakennustietosäätiö lanseeraa vuoden 2024 alussa Ilmiöverkosto-toimintamallin, joka vauhdittaa rakennetun ympäristön liiketoiminnan kehitystä ja tehostaa jo tehdyn tutkimuksen vaikuttavuutta. Toimintamalli käynnistetään ELY-keskuksen merkittävällä kolmivuotisella rahoituksella, mutta tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli RTS:n jatkuvaksi, alaa yleisesti palvelevaksi toiminnaksi.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma haastaa tutkimuksen ja käytännön yhteistyöhön

Valtioneuvoston vuonna 2022 lanseeraaman Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteet 3A ja 5D haastavat alaa tuomaan yhteen rakennetun ympäristön tutkimusta ja käytännön kehitystyötä. Tärkeänä ohjelmassa on nähty se, että tutkimusta ja käytäntöä tuodaan yhteen kiinteistö- ja rakentamisalan yhteistyönä. Rakennustietosäätiö RTS on merkitty toimenpiteestä vastaavaksi ja muita alan toimijoita mukaan kutsuvaksi tahoksi.

Rakennustietosäätiön tammikuussa 2024 käynnistämä Ilmiöverkosto vastaa arkkitehtuuripoliittisen ohjelman esittämään haasteeseen. Ilmiöverkosto on uusi innovatiivinen kiinteistö- ja rakentamisalaan kohdistuva toimintamalli, joka pyrkii luomaan vaikuttavuutta tutkimukseen ja antamaan vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen.

Rakennustietosäätiö vastaa toimintamallista ja on saanut sen käynnistämiseen ELY-keskuksen myöntämää toimintaympäristön kehittämisavustusta vuosille 2023–2026. Kyseessä ei ole kuitenkaan vain yksittäinen hanke, vaan uudenlainen ja yli hankerahoituksen jatkuva toimintamalli, joka yhdistää kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämisen.

Vastaus kiinteistö- ja rakentamisalan kiihtyvään muutokseen

Toimintamalli vastaa kiinteistö- ja rakentamisalalla vallitsevaan ennennäkemättömään muutosvauhtiin, joka tuo mukanaan alan toimijoille sekä haasteita että mahdollisuuksia. Alan muutosilmiöistä on saatavilla paljon tietoa. KIRA-alan nouseviin ilmiöihin liittyen tehdään esimerkiksi laajasti laadukasta tutkimusta, mutta tulokset ovat saatavilla yksittäisinä ja tieto pirstaloituneena.

Kun tieto on hajallaan, sen yhteen koostaminen ja hyödyntäminen vaatii yritystasolla paljon aikaa ja osaamista. Vaikka suomalaiset yritykset arvostavat tutkimusta ja ovat kiinnostuneita tutkimustulosten hyödyntämisestä liiketoiminnassaan, yritysten toteuttaman liiketoiminnan ja tutkimuksen välisen yhteistyön trendi on Suomessa ollut jatkuvasti laskeva (Koski ym. 2021).

Ilmiöverkosto-toimintamallin uutuusarvo piilee rakentamisen kenttään syventyvässä, yksittäistutkimuksia laajemmassa ja kokonaisvaltaisessa alan muutoksen tilannekuvassa. Uutta on myös tilannekuvan muodostaminen tavalla, joka luo tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua tutkimuskentän ja yritysmaailman väliin.

Hajanaisesta tiedosta koherenttiin ymmärrykseen ja syventäviin katsauksiin

Ilmiöverkosto kerää laajasta, tutkimuksia ja raportteja käsittävästä aineistosta ajantasaisia muutosilmiöitä ja jalostaa niistä selkeää ja ymmärrettävää kokonaiskuvaa. Toimintamallissa tuodaan yhteen erilaisia näkemyksiä ja eri toimijoiden huomioita laajemman ymmärryksen saavuttamiseksi. Lisäksi toiminnassa kehitetään ja toteutetaan useita innovatiivisia tapoja tutkimuksen ja alan toimijoiden yhdistämiseksi.

Rakennustietosäätiössä tislataan merkittävät muutosilmiöt alan tutkimuskirjallisuudesta. Tämän jälkeen synteesiä rikastetaan alan käytännön toimijoiden arvokkailla näkökulmilla. Toimijoita kiinteästi osallistava työ aloitettiin jo tammikuussa toteuttamalla alan asiantuntijapaneeliin pohjautuva Delfoi-työskentely. Tässä menetelmässä asiantuntijaryhmän ymmärrystä tulevaisuuden ilmiöistä kerätään ja syvennetään iteratiivisesti.

Hankkeen loppupuolella Rakennustietosäätiö toteuttaa myös laajasti suoraan yrityssektorille suunnattavia tilaisuuksia, jossa viemme alan muutoksen laajan tilannekuvan räätälöidysti ja toiminnallisesti yhteistyöstettäväksi. Tavoitteena on siten tarjota taustaa ja näkymiä esimerkiksi yritysten strategiakehitykseen ja kehityspanosten suuntaamiseen.

Sekä ilmiöverkostossa tuotettava verkostomainen kokonaiskuva että sitä tarkentavat ilmiökatsaukset ovat kaikkien saavutettavissa ilman kustannuksia.

Ilmiöverkosto-toimintamalli on rohkea askel yhdistää uudella tavalla tutkimusta ja käytännön osaajien näkökulmia. Kolmivuotisen rahoituksen aikana tavoitteena on oppia parhaat keinot ketterästi ja dynaamisesti ja vakiinnuttaa toimintamalli RTS:n jatkuvaksi toiminnaksi.


Sini Saarimaa, arkkitehti SAFA, on työskennellyt vuosikymmenen ajan tutkimushankkeissa, jotka ovat liittyneet rakennusten ja elinympäristöjen kehittämiseen sekä tietoperustaan. Erityisesti hän on perehtynyt erilaisten käyttäjien tarpeisiin mukautuvien ja siten joustavien ja ajassa kestävien asuinympäristöjen suunnittelun kysymyksiin. Tutkimus- ja opetustaustan lisäksi Saarimaa on toiminut asuinrakennusten ja maankäytön suunnittelijana. Saarimaa toimii Rakennustietosäätiö RTS:ssä innovaatiotoiminnan tutkimusjohtajana. Rakennustietosäätiö RTS on rakennusalan neutraali vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa koko Rakennustieto-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnasta.