Takaisin artikkeleihin

Sini Saarimaa: Uusi kriteeristö tukemaan pitkään toimivien rakennusten tilaamista ja suunnittelua

Nainen katsoo kameraan

Rakennustietosäätiön kehitteillä oleva Toimiva talo -kriteeristö mahdollistaa hyvin ja pitkään toimivan rakennuksen tavoitteiden määrittelyn ja seurannan. Ensimmäisessä vaiheessa uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteitä toteuttava hanke keskittyy asuinkerrostaloihin.

Teksti: Sini Saarimaa

Valtioneuvosto julkaisi tammikuussa 2022 Suomen uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman Kohti kestävää arkkitehtuuria. Vuoteen 2035 ulottuvan ohjelman tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti rakennetun ympäristön kestävyyttä ja laatua. Yksi ohjelman esittämistä toimenpiteistä (luku 2, toimenpide C) keskittyy rakennusten laadun arvioinnin kriteereiden koostamiseen ja käytäntöön viemiseen. Lue arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tästä.

Rakennustieto-konserni edistää omalta osaltaan ohjelman tavoitteita kehittämällä uutta Toimiva talo -kriteeristöä, joka tukee elinkaarensa aikana hyvin ja pitkään toimivien rakennusten tilaamista ja suunnittelua keskittyen poikkeuksellisesti tilallistoiminnallisen laadun aiheisiin. Ensimmäisessä vaiheessa työtä tehdään asuinkerrostalokohteissa hyödynnettäväksi.

Toimiva talo -kriteeristö perustuu eurooppalaiseen standardiin  ja suomalaisten kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten ohjeisiin, jotka on julkaistu RT-kortistossa.  Se on Suomeen räätälöity kriteeristö, jolla viihtyisien sekä vaihtelevissa käyttötilanteissa ja olosuhteissa toimivien asuinkerrostalojen suunnittelua voidaan tukea. Vaihtelevilla käyttötilanteilla ja olosuhteilla viitataan esimerkiksi erilaisiin käyttäjäryhmiin ja monimuotoisiin asumistarpeisiin, etätyöhön ja -opiskeluun asumisen tiloissa sekä asunnon ohella yhteiskäyttöisten sisä- ja ulkotilojen mahdollisuuksiin sujuvassa arjessa eri vuodenaikoina.

Uusi kriteeristö mahdollistaa toimivuuden laajoihin aiheisiin liittyvien kohdekohtaisten tavoitteiden määrittelyn ja seurannan: kriteerit liittyvät muun muassa rakennuksen joustavuuteen, viihtyisyyteen, ylläpitoon ja huollettavuuteen, käyttöturvallisuuteen ja esteettömyyteen. Kuten Suomessa jo vuosikymmeniä hyödynnettyjä Terve talo -kriteereitäkin, myös Toimiva talo -kriteereitä voidaan käyttää suunnittelutyön ohella esimerkiksi myynti- ja kauppatilanteissa, kiinteistöjen arvioinneissa, ja vastuullisuusraportoinneissa, sekä tarjouksissa ja tarjouspyynnöissä täydentämässä perinteisempää teknisin mittauksin todennettavaan terveellisyyteen ja ympäristövaikutuksiin keskittyvää tavoiteasetantaa ja -seurantaa. Toimiva talo tarjoaa rakennushankkeen eri osapuolille toimivuuden monisyisistä aiheista yhteisen kielen.

Toimiva talo -graafi
Toimiva talo - hankkeen aiheet juontuvat eurooppalaisesta standardista. kuva: RTS


Yhteinen kieli syntyy yhteistyössä: kiinteistö- ja rakentamisalan osaajia yhdistävässä monialaisessa toimikuntatyöskentelyssä. Toimiva talo -toimikuntaan kuuluukin edustajia esimerkiksi rakennusteollisuudesta, omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakennuttamisen ja omistamisen puolelta, arkkitehtisuunnittelusta, tutkimuksesta ja koulutuksesta, lainsäädännöstä, valtion tukien ja avustusten alueelta sekä viranomaisnäkökulmasta. Puheenjohtajana toimii Jani Kemppainen Talonrakennusteollisuus ry:stä, ja käsikirjoitusta valmistelevat arkkitehtuurin ja rakennetekniikan tutkijat Anne Tervo, Sini Saarimaa ja Katja Tähtinen, jotka ovat eri tutkimus- ja kehityshankkeissaan erikoistuneet rakennetun ympäristön laatuun, joustavuuteen ja rakennusterveyteen sekä käyttäjien kokemuksiin. Pitkän käsikirjoitusvalmistelun jälkeen toimikuntatyöskentely alkaa syksyllä 2022.

Kiinteistö- ja rakentamisen alalla on tehty jo paljon toimia rakennusten ekologisen kestävyyden, kuten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä esimerkiksi sisäilman terveellisyyden edistämiseksi. Koska suuri osa varallisuudestamme on kiinni rakennuksissa ja rakennuskanta uudistuu varsin hitaasti, näiden tärkeiden toimien ohella on suunnattava huomiota myös siihen, että rakennukset toimivat hyvin ja pitkään niin, että ne palvelevat elinkaarensa aikaisten käyttäjien moninaisia, vaihtuvia tarpeita. Työelämän muuttuessa, asuntokuntien monipuolistuessa, kaupunkialueiden maankäytön tehostuessa ja kaupunkiasuntojen kokojen pienentyessä toimivuuden tarkastelun merkitys – erityisesti asuinkerrostalokohteissa – vain kasvaa.


Sini Saarimaa, arkkitehti SAFA, on työskennellyt vuosikymmenen ajan tutkimushankkeissa, jotka ovat liittyneet rakennusten ja elinympäristöjen kehittämiseen sekä tietoperustaan. Erityisesti hän on perehtynyt erilaisten käyttäjien tarpeisiin mukautuvien ja siten joustavien ja ajassa kestävien asuinympäristöjen suunnittelun kysymyksiin. Tutkimus- ja opetustaustan lisäksi Saarimaa on toiminut asuinrakennusten ja maankäytön suunnittelijana. Saarimaa toimii Rakennustietosäätiö RTS:ssä innovaatiotoiminnan tutkimusjohtajana. Rakennustietosäätiö RTS on rakennusalan neutraali vaikuttaja, joka vastaa koko Rakenustieto-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnasta.