Takaisin artikkeleihin

Suomalaisen arkkitehtuurin verkkotietokanta laajenee – tutustu valikoimaan Erik Bryggmanin töitä

Ylösnousemuksen kappelin siunaustila. Alttarin yllä on kaunis ja kapea holvikaari, johon tulee valoa sivu suunnasta. Oikealla puolella, ei ole seinää vaan pilarit, jotka luovat tilaan avaran tunnelman.

Erik Bryggman, Ylösnousemuskappeli, Turku 1941. kuva: Ola Laiho / Bryggman-instituutti

Erik Bryggman oli yksi funktionalismin varhaisimmista edustajista Suomessa. Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen karttapohjaisessa verkkopalvelussa on julkaistu 29 kohteen valikoima monipuolisen arkkitehdin uran varrelta, mukana sekä merkkiteoksia että vähemmän tunnettuja töitä.Erik Bryggmanin (1891–1955) tuotteliaan uran alkuvaiheen työt olivat italialaisvaikutteista klassismia, mutta jo 1920-luvun lopulla hän alkoi luopua tyylin mukaisista koristeaiheista ja siirtyä kohti puhdaslinjaista funktionalismia. Vuonna 1929 Bryggman sai yhdessä Alvar Aallon kanssa tehtäväkseen suunnitella Turun 700-vuotisjuhlan messualueen. Näyttelystä muodostui ensimmäinen tietoinen funktionalismin manifesti Suomessa.Toisen maailmansodan myötä Bryggmanin, niin kuin monien muidenkin suomalaisarkkitehtien, ilmaisu kääntyi romanttisempaan ja luonnonläheisempään suuntaan. Turkulaisarkkitehdin viimeiseksi työksi jäi Turun linnan korjaaminen ja restaurointi.Suurin osa Bryggmanin suunnittelemista rakennuksista sijaitsee hänen kotikaupungissaan Turussa tai sen lähistöllä, mutta valikoima sisältää kohteita halki eteläisen Suomen, aina Ahvenanmaalta Lappeenrantaan saakka. Bryggmanin tunnetumpien töiden, kuten funkiskauden Åbo Akademin kirjatornin ja Vierumäen urheiluopiston tai romanttisemman Turun Ylösnousemuskappelin lisäksi valikoima esittelee muun muassa pientaloja, kerrostaloja, liikerakennuksia ja teollisuusarkkitehtuuria.Kohteet on valinnut Bryggman-instituutin asiamies, tietokirjailija Mikko Laaksonen, ja esittelyjen pohjana on hänen viime vuonna – Bryggmanin syntymän 125-vuotisjuhlavuonna – julkaisemansa teos Erik Bryggmanin arkkitehtuuri (Rakennustieto 2016).Verkkopalvelu navi.finnisharchitecture.fi on Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ylläpitämä karttapohjainen arkkitehtuuritietokanta, joka on vapaasti kaikkien suomalaisesta arkkitehtuurista kiinnostuneiden käytössä. Palvelu on englanninkielinen, ja sitä kehitetään ja täydennetään jatkuvasti. Kohteita voi etsiä erilaisilla hakusanoilla, esimerkiksi arkkitehdin tai käyttötarkoituksen mukaan, tai sijainnin perusteella. Palvelun käyttäminen ei vaadi kirjautumista, mutta rekisteröityneet käyttäjät voivat koota ja tallentaa omia valikoimiaan vaikkapa arkkitehtuuriretken pohjaksi.
Erik Bryggman -valikoima
Lähetä palautetta navi.finnisharchitecture.fi-palvelusta