Takaisin artikkeleihin

Suomalaiset arkkitehdit liittyvät maailmanlaajuiseen julistukseen ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hätätilasta

""

Isosta-Britanniasta alkanut Architects Declare -julistus on vuodessa kasvanut globaaliksi liikkeeksi. Arkkitehtitoimistoista liikkeelle lähtenyt julistus on laajentunut koskemaan koko rakennusalaa. Suomi liittyi mukaan 21. maana, kun Architects Declare Finland -sivusto tänään julkistettiin.

Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat aikamme vakavimmat pitkävaikutteiset ongelmat. Rakentamisella on niiden ratkaisemisessa merkittävä rooli: Rakentaminen ja rakennukset muodostavat hiilidioksidipäästöistä lähes 40 prosenttia ja niillä on huomattava vaikutus elinympäristöihimme.

Architects Declare -liike vaatii kaikilta rakennusalan toimijoilta perusteellista ajattelutavan muutosta. Yhteiskunnan tarpeisiin on vastattava, ilman että maapallon ekologinen kantokyky ylittyy. Muutos on käynnistettävä nyt.

”Rakennusalaan vaikuttaa useita, yksittäisiä arkkitehtitoimistoja suurempia voimia, mutta ajattelutavan muutos voi lähteä meistä arkkitehdeista. Me pystymme levittämään tietoa ja käymään keskustelua esimerkiksi rakennusten tilaajien kanssa, ja suunnittelutyössä meidän valinnoillamme on vaikutusta. Muutokseen tarvittava tutkimustieto ja tekniikka ovat jo olemassa, vain yhteinen tahtotila on puuttunut. Toivomme, että kaikki kollegamme lähtevät mukaan ja allekirjoittavat julistuksen”, sanoo arkkitehti Meri Wiikinkoski Vapaa-kollektiivista, joka on yksi Suomen julistuksen perustaja-allekirjoittajista.

”Elämme parhaillaan yllättävää, ennennäkemätöntä kriisiä, joka saa pohtimaan perusarvoja uudella tavalla. Nyt on hyvä hetki katsoa myös koronakriisin yli ja kohdistaa huomiomme vielä suurempaan ja globaalimpaan kriisiin, joka ilman elämäntapojemme ja toimintamme muutosta vääjäämättä johtaa ilmastokatastrofiin. On hienoa, että suomalaiset arkkitehtitoimistot ovat nyt lähteneet mukaan tähän liikkeeseen”, sanoo Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon vt. toiminnanjohtaja Miina Jutila.

Toukokuun 30. päivänä vuoden täyttävään kansainväliseen Architects Declare -julistukseen on jo liittynyt 20 maata. Alkuperäisen Ison-Britannian julistuksen on tähän mennessä allekirjoittanut 937 arkkitehti- ja maisema-arkkitehtitoimistoa. Juhlapäivän kunniaksi samaan aikaan Suomen kanssa oman julistuksensa julkistaa Yhdysvallat.

Suomen julistuksen takana on joukko aktiivisia, ympäristötietoisia arkkitehtitoimistoja sekä neljä alan organisaatiota. Julistuksessa sitoudutaan muun muassa lisäämään ilmastotietoisuutta arkkitehtitoimistojen asiakkaiden ja muiden rakennusalan toimijoiden keskuudessa, pyrkimään pidentämään rakennusten elinkaarta ja arvioimaan uusia hankkeita ilmastovaikutusten näkökulmasta. Kaikki suomalaiset arkkitehti- ja maisema-arkkitehtitoimistot kutsutaan mukaan allekirjoittamaan julistus.

Linkki Architects Declare Finland -julistukseen
Linkki kansainväliseen Construction Declares -kattosivustoon

Perustaja-allekirjoittajat: AOR Arkkitehdit, ARRAK Arkkitehdit, Avarrus arkkitehdit, BST-Arkkitehdit, Collaboratorio, JADA Arkkitehdit, LOCI maisema-arkkitehdit, LPR-arkkitehdit, Luo arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, PES-Arkkitehdit, Studio Puisto Arkkitehdit, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, Arkkitehdit Tommila, Uusi Kaupunki -kollektiivi, VAPAA Collective ja Virkkala de Vocht Architects.

Julistuksen perustamisessa ovat olleet mukana ja toimintaa tukevat: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK.

#architectsdeclare
#architectsdeclarefinland

Facebookissa:
Architects Declare Finland
@architectsdeclarefinland