Takaisin artikkeleihin

Suomen Kulttuurirahasto tukee arkkitehtuuria ja rakennusperintöä yli 400 000 eurolla

Valokankaalle heijastettu Suomen Kulttuurirahaston logo.

Apurahat jaettiin Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27.2.2019 Finlandia-talossa. kuva: Miina Jutila

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahoilla rahoitetaan tutkimusta, kirjoja, arkkitehtuurikasvatustyötä ja suomalaisen arkkitehtuurin verkkopalvelua. Lisäksi merkittävän humanististen tieteiden apurahan sai puurakennusperintöhanke.

Suomen Kulttuurirahaston tämänvuotisella tuella kirjoitetaan kirjoja Wivi Lönnin Jyväskylän-tuotannosta, itsenäisyyden ajan arkkitehtuurista, painovoimaisesta ilmanvaihdosta ja Terijoen huvila-alueesta. Apurahan saaneet arkkitehtuurin väitöskirjat käsittelevät aiheita Buckminster Fullerista asukasvuorovaikutukseen ja palvelumuotoiluun. Lisäksi SKR tukee suomensukuisten kansojen rakennusperinteen tallentamista ja Uno Ullbergia käsittelevää tutkimusta. Väitöskirja-apurahat ovat 24 000 euron suuruisia, kun taas kirja- ja tutkimusapurahat vaihtelevat 8 000–24 000 euron välillä.

Arkkitehtuurikasvatusta SKR tukee kahdessa hankkeessa. Apurahan turvin Alvar Aalto -säätiö toteuttaa yläkouluikäisille suunnatun MunTour-arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatushankkeen ja Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki osallistuu Utelias luokka -tutkimushankkeeseen.

Suurin arkkitehtuurin apuraha, 70 000 euroa, myönnettiin Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon ylläpitämän Finnish Architecture Navigator -verkkopalvelun laajentamiseen ja vakiinnuttamiseen. Lue lisää sivuillamme täältä.

Arkkitehtuurin apurahoja myönnettiin yhteensä 313 500 euroa. Lisäksi merkittävän humanististen tieteiden apurahan, 100 000 euroa, sai hanke, joka tutkii keskiaikaista puurakennusperintöä Suomessa. Arkkitehti ja filosofian tohtori Panu Savolaisen johtamassa Kattoristikoiden ratkojat -työryhmässä on mukana arkkitehteja, arkeologeja ja elokuvantekijä.

Yhteensä Suomen Kulttuurirahasto myönsi tänä vuonna apurahoja ja palkintoja 26 miljoonalla eurolla. Sekä tieteen että taiteen apurahoja haettiin nyt vähemmän kuin edellisvuonna. Tieteen apurahoja myönnetään humanistisille tieteille, käyttäytymistieteille, luonnontieteille, lääketieteille, maatalous- ja metsätieteille, teknisille tieteille ja yhteiskuntatieteille. Taiteen apurahojen kategoriat ovat arkkitehtuurin lisäksi kirjallisuus, kuvataiteet, lastenkulttuuri, muotoilu ja taidekäsityö, näyttämötaiteet, säveltaiteet, valokuva- ja elokuvataide sekä uutena pelit.

Kaikki Suomen Kulttuurirahaston myöntämät apurahat löytyvät täältä.


Arkkitehtuurille myönnetyt apurahat
 • Maisema-arkkitehti Jari Aaltonen rakennettuja ympäristöjä taiteen näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 €
 • Alvar Aalto -säätiö MunTour-hankkeen toteuttamiseen 25 000 €
 • Arkkitehtuurikeskus ry suomalaisen arkkitehtuurin karttapohjaisen verkkopalvelun laajentamiseen ja vakiinnuttamiseen 70 000 €
 • Arkkitehti Eveliina Harsia julkisten kaupunkitilojen sosiaalista ulottuvuutta ja merkitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 €
 • Arkkitehti Eevamaria Juuti suunnittelijoiden käsityksiä palvelumuotoilusta ja sen hyödyntämisestä ympäristön suunnittelussa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 24 000 €
 • Fil. tohtori Jussi Jäppinen arkkitehti Wivi Lönnin (1872–1966) Jyväskylän kauden tuotantoa käsittelevän kirjan kirjoittamiseen 8 000 €
 • Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki Utelias luokka -tutkimushankkeeseen osallistumiseen 16 000 €
 • Tekn. tohtori Lauri Louekari ja työryhmä Suomen itsenäisyyden ajan arkkitehtuuria käsittelevän tietokirjan toteuttamiseen 16 000 €
 • Arkkitehti Markku Mattila suomensukuisten kansojen rakennusperinteen tallentamishankkeen tulosten julkaisemiseen 8 000 €
 • Valtiot. maisteri Annaliina Niitamo kaupunkisuunnittelun asukasvuorovaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 €
 • Rakennustaiteen seura Terijoen huvila-alueen historiaa, nykytilaa ja suojelua käsittelevän julkaisun valmistamiseen 9 000 €
 • Arkkitehti Pasi Toiviainen keksijä, arkkitehti Buckminster Fullerin (1895–1983) arkkitehtuuriajattelun ekologisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 €
 • Uno Ullberg -seura Uno Ullbergia (1879–1944) käsittelevään tutkimukseen 17 500 €

#kulttuurirahastontuella
#skr2019