Takaisin artikkeleihin

Tampereen uusi arkkitehtuuriohjelma luottaa vahvaan paikallisidentiteettiin

Etualalla värikkäitä maalauksia asvaltilla. Taka-alalla rakennuksia.

Laura Vanzo / Visit Tampere

Päivitetty arkkitehtuuriohjelma määrittää kysymyksiä kestävyydestä, hyvästä elämästä ja Tampereen paikallisista ominaispiirteistä

Tampereen kaupunginhallituksen kesäkuussa 2023 hyväksymä ohjelma päivittää Tampereen arkkitehtuuripoliittiset teemat ja luo suuntaviivat nopealla vauhdilla kasvavan kaupugin määrätietoiseen ja kunnianhimoiseen kehittämiseen. Ohjelman visiona on ekologisesti kestävä ja yhteisöllinen kaupunki, jonka omaleimainen historia ja identiteetti varmistavat laadukkaan elinympäristön kaikille.

Tampereella on ainutlaatuiset edellytykset hyödyntää rosoiseksi tunnistettua identiteettiään ollakseen tunnettu kansainvälisesti kiinnostavana ja kestävänä kaupunkina. Kestävän arkkitehtuurin keinoin luovuudella, rohkeudella ja määrätietoisuudella tarjotaan ratkaisuja niin paikallisten kuin globaaleiden odotusten täyttämiseen.
- Aleksi Jäntti, apulaispormestari ja Arkkitehtuuriohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja

Ohjelma rakentuu kahden pääteeman varaan: Tampereen identiteetin vahvistamisen ohella ohjelma huomioi kestävän arkkitehtuurin keskeisyyden. Pääteemoja tukevat neljä alateemaa, jotka kattavat kaupunkiympäristön, historiallisen jatkuvuuden, uudis- ja täydennysrakentamisen ja koulutuksen. 

Ohjelman visio ulottuu vuoteen 2050 asti. Uuden arkkitehtuuriohjelman toivotaan kannustavan tamperelaisia rohkeisiin kokeiluihin ja aktiiviseen keskusteluun arkkitehtuurista. 

Tampereen yhdyskuntasuhdepäällikkö Hanna Montonen esitteli ohjelmaa Tampereella 29.9.2023 järjestetyssä Apoli-päivässä.

Ohjelma on ladattavissa täältä.

Paikallisten apolien määrä kasvaa

Tampereen ohella muun muassa Uusikaupunki ja Lahti ovat laatineet viime vuosina tuoreet arkkitehtuuripoliittiset ohjelmansa. Tällä hetkellä uusia paikallisohjelmia valmistelevat ainakin Kerava ja Helsinki.