Takaisin artikkeleihin

Tila 2030: Uusi, maksuton oppimiskokonaisuus on kestävää kehitystä, teknologiaa ja tulevaisuutta

Kuva verkkosivulta tila2030.fi. Teksti: "Monialaista oppimista yläkoululaisille. TILA 2030."

Toiminnallinen ja käytännönläheinen Tila 2030 -materiaali vie yläkoululaisen viikon mittaiselle oppimispolulle rakennettuun ympäristöön. Tila 2030:ssa on kyse luovuudesta, suunnittelusta, yhteistyöstä, tekemisestä ja vaikuttamisesta.

Tila 2030 on Otavan Oppimispalvelujen kanssa yhteistyössä toteutettu ilmainen oppimiskokonaisuus yläkoululaisille. Selainpohjainen materiaali on helppo ottaa käyttöön, sillä se ei vaadi kirjautumista. Taustatarinassa on kuvitteellisen kunnan kirjastohankkeen toteutus, johon tarvitaan niin suunnittelun ja rakentamisen kuin kiinteistönhoidon ja ylläpidon näkemystä. 

Oppimateriaalin keskiössä ovat ilmastonmuutoksen ja kestävän tulevaisuuden kysymykset. Lisäksi kokonaisuudessa nostetaan tärkeitä teemoja kuten energiatehokkuus, yhteisöllisyys, viihtyisyys, teknologia ja turvallisuus: ”Rakennettuun ympäristöön on sitoutunut yli 80 % kansallisvarallisuudestamme. Lisäksi rakennukset kuluttavat 35 % energiasta ja tuottavat noin 30 % hiilidioksidipäästöistä. Rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuudenala”, kertoo Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) toimitusjohtaja Miimu Airaksinen.  

Monialaisen kokonaisuuden teemaksi voi valita kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin, rakentamisen tai tilojen suunnittelun ja ylläpidon näkökulman. ”Parasta tietysti olisi, jos luokassa käsiteltäisiin kaikki teemat. Näin oppilaille muodostuisi ymmärrys rakentamisen elinkaaren eri vaiheista kestävän tulevaisuuden näkökulmasta”, toteaa Otavan Oppimisen palveluiden liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen.  Oppimiskokonaisuus kiinnittyy työelämään ja se tuo esille nykyisiä ja tulevaisuuden työtehtäviä. 

Oppilaan oppimiskaarta tukemassa 

Tila 2030 -materiaali ohjaa oppilasta tiedonhaun, luovan ongelmanratkaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Projektin aikana oppilas pääsee perusopetuksen opetussuunnitelman (OPS) hengessä soveltamaan oppimaansa suunnittelemalla ja tekemällä itse. Opettajan työn helpottamiseksi aineistosta löytyy kattava opettajan opas, vaiheittaiset ohjeet teemoihin, linkit OPSin kohtiin sekä havainnollistavat oppimisprosessikartat. Oppilaalle materiaalista löytyvät selkeät tehtävänannot, paljon videomateriaalia sekä erilaisia työpohjia tekemisen tueksi.

Lue lisää Tila2030:sta hankkeen sivuilta tästä linkistä.

Opetusmateriaalin on toteuttanut Otava Oppimisen palvelut. Yhteistyössä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Kiinteistötyönantajat Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Rakentamisen Laatu RALA, RAKLI ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.