Takaisin artikkeleihin

Arkkitehti Toni Österlundille Bryggman-apuraha 2014

Valkoisia piikkejä.

NILAs-veistos, havainnekuva suunnitteluprosessin vaiheesta. kuva: Markus Wikar

Carin ja Erik Bryggmanin rahaston vuoden 2014 apuraha on myönnetty 6.11.2014 arkkitehti Toni Österlundille. Apuraha myönnettiin Österlundin ansioista algoritmisen arkkitehtuurin uraauurtavana kehittäjänä ja hyödyntäjänä. Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston myöntämä, 7 500 € suuruinen apuraha jaetaan vuorovuosin Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Sisustusarkkitehdit SIOn alle 35-vuotiaalle jäsenelle taiteellisen toiminnan edellytysten turvaamiseen ja luovan ammattitaidon kehittämiseen.[caption id="attachment_2595" align="aligncenter" width="618"]HILA-paviljonki. Valokuva: Toni Österlund. HILA-paviljonki. Valokuva: Toni Österlund.[/caption]Toni Österlund valmistui Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osastolta vuonna 2010. Österlundilla on oma arkkitehtitoimisto, jonka ohella hän toimii muun muassa Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tuntiopettajana ja valmistelee väitöskirjaansa Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa. Hän on julkaissut algoritmiavusteisesta suunnittelusta useita artikkeleita ja kirjoja vuodesta 2007 lähtien. Hänen tieteellisestä toiminnastaan mainittakoon esimerkkinä äskettäin julkaistu artikkeli "Design possibilities of emergent algorithms for adaptive lighting systems", Nordic Journal of Architectural Research, Vol. 25, No. 1 (2013).Österlund vetää parhaillaan Oulun yliopiston DigiWoodLab -projektia, jossa tutkitaan uusien suunnittelu- ja tuotantomenetelmien mahdollisuutta käytännön puurakentamisessa Suomessa. Hankkeen puitteissa hän on toimittanut yhdessä arkkitehti Tuulikki Tanskan kanssa laajasti algoritmiavusteisen suunnittelun nykytilannetta ja mahdollisuuksia valottavan Algoritmit puurakenteissa -julkaisun sekä osallistunut Ouluun rakennetun HILA-paviljongin suunnitteluun ja toteutukseen.
Algoritmiavusteinen suunnittelu auttaa arkkitehtia vapautumaan niistä työkaluista, joita suunnitteluohjelman kehittäjä on antanut käyttöön. Suunnittelija kykenee algoritmien avulla rakentamaan omat, räätälöidyt työkalut omiin tarpeisiinsa. Algoritmisen prosessin avulla rakentuva tarkka 3D-malli voidaan viedä suoraan tietokoneistetulle tuotantolaitteelle. Algoritmiavusteinen suunnittelu laajentaa täten niin arkkitehtisuunnittelun kuin rakentamisenkin mahdollisuuksia.Opetustyö, tutkimus ja erilaiset kokeelliset rakenteet ja paviljongit ovat olleet toimineet minulle kehityksen ja uusien inspiraatioiden moottorina. Opiskelijat tarjoavat opetustilanteessa haasteita, joihin opettajan on vastattava. Kaikki saavutettu tieto ja kehitys on tarjottava myös muiden käyttöön, jotta kehitystyö ei ole vain yhden ihmisen harteilla tai tarjoa vain henkilökohtaista hyötyä, vaan edistäisi koko rakennusalan kehitystä. Digitalisoituminen suunnittelussa ja tuotannossa tuovat mukanaan uusia haasteita joihin meidän on vastattava, mutta samalla myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. — arkkitehti Toni Österlund
[caption id="attachment_2598" align="aligncenter" width="618"]Näyttelypaviljonki Liminganlahden luontokeskukseen. Valokuva: Toni Österlund. Näyttelypaviljonki Liminganlahden luontokeskukseen. Valokuva: Toni Österlund.[/caption]