Takaisin artikkeleihin

Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimushaku 2014

In 1950, microbiologist Elizabeth Lee Hazen (1888-1975) and chemist Rachel Brown (1898-1980), Division of Laboratories and Research, New York State Department of Health, Albany, developed an effective antifungal agent (nystatin) for yeast infections. This photograph was distributed in 1955 when Hazen and Brown were given the first Squibb Award for achievements in chemotherapy.

Elizabeth Lee Hazen (1888–1975) ja Rachel Brown (1898–1980). Kuvalähde: flickr.com / Acc. 90-105 - Science Service, Records, 1920s-1970s, Smithsonian Institution Archives

Turun kaupunki julistaa haettavaksi rahoitusta Turun kaupunkitutkimusohjelmaa 2014–2017 toteuttaviin tutkimushankkeisiin. Haun rahoittavat Turun kaupunki, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hakea voivat tutkimusryhmät, jotka koostuvat Turun yliopiston (TY) ja Abo Akademin (ÅA) tutkijoista soveltuvista oppiaineista sekä arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun tutkijoista Aalto-yliopistosta (AY) ja Tampereen teknillisestä yliopistosta (TTY), kuitenkin niin, että jokaisessa hankkeessa tulee olla TY:n ja ÅA:n tutkijoita johtajana tai partnerina.Haussa suositaan turkulaisten yliopistojen ja AY:n tai TTY:n tutkijoiden välisiä yhteishankkeita, joissa yhdistyy fyysisen ja sosiaalisen ympäristön tarkastelu. Hankkeissa kannustetaan pohtimaan myös muutosten ajallisuutta ja toimijuutta.Haussa toivotaan ehdotuksia tutkimusaiheiksi, jotka kohdistuvat yhteen tai useampaan seuraavasta neljästä teemasta:
  1. Keskustan kaupallinen vetovoima Verkkokauppa ja kaupan suuryksiköt ovat haastaneet kaupunkien keskustojen perinteisesti vahvan asemaa kaupankäynnin keskittymänä. Miten keskustan kaupallista vetovoimaa voi tukea, huomioiden laajemmin kaupunkilaisten keskustoihin kohdistavat odotukset? Kuka tuottaa houkuttelevaa kaupunkikeskustaa ja miten
  2. Kantakaupungin laajeneminen Kaupunkikeskustojen tiiviimmin rakennetut alueet levittäytyvät entisille tehdas-, varastointi-, satama-, logistiikka- ym. alueille. Millä ehdoilla uudet alueet julkisine tiloineen kehittyvät osaksi kantakaupunkia eivätkä jää irrallisiksi lähiöiksi
  3. Nuorista aikuisiksi Itsenäistyminen, koulutus, työuran alku, pariutuminen. Kahdenkympin molemmin puolin otetaan merkitykseltään mahdollisesti kauaskantoisia askeleita. Myös harhaan. Mitä kaupunki voi tehdä toisin, yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi tai vähentämiseksi?
  4. Fiksun kaupungin organisoituminen Kaupungin ohjaamisen, palveluiden järjestämisen ja kaupunkilaisten osallistumisen älykkäät järjestelmät kehittyvät nopeasti. Minkälaisia muutoksia ne mahdollistavat ja mitä niiden hallinta vaatii kaupunkien organisaatiolta?
Rahoitusta hankkeille myönnetään yhteensä enintään 400.000 €. Hausta odotetaan rahoitettavan neljä hanketta.Hakujulistus ja lisätietoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: www.turku.fi/kaupunkitutkimus www.turku.fi/urbanforskning www.turku.fi/urbanresearch