Takaisin artikkeleihin

Tutkimusraportti rakennemalleista kaupunkiseutujen suunnittelussa

Rakennusmakkit kaupunkiseutujen suunnittelussa. Strategisen maankäytön suunnittelun paradoksi.

Ympäristöministeriön rahoittaman tutkimushankkeen tuloksena on julkaistu tutkimusraportti Rakennemallit kaupunkiseutujen suunnittelussa. Raportin ovat laatineet professori Raine Mäntysalo sekä tohtorikoulutettavat Jonna K. Kangasoja ja Vesa Kanninen Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksen tutkimusryhmä YTK:sta.Raportti perehtyy kansainvälisestikin ajankohtaiseen strategisen maankäytön suunnittelun teoriaan ja käy keskustelua strategisen maankäytön suunnittelun käytännöistä. Raportissa on haastateltu muutamia kokeneita suunnittelijoita ja valotettu haastateltujen kokemuksia epämuodollisten rakennemallien käytöstä kaupunkiseuduilla strategisina suunnitteluinstrumentteina. Lisäksi käydään läpi eri kaupunkiseuduilla laadittuja rakennemalleja sekä rakennemallityön kehityshistoriaa Suomessa.Julkaisu on vapaasti saatavilla osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135729.YMra_18_2014_kansi