Takaisin artikkeleihin

Tuulikki Tanskalle vuoden 2016 nuoren arkkitehdin Bryggman-apuraha

brygg_muuan2-1022x1024

Tuulikki Tanska ja Janne Teräsvirta. Kuva Muuan arkkitehdit

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myösi nuoren arkkitehdin Bryggman-apurahan 2016 arkkitehti Tuulikki Tanskalle. Apuraha myönnettiin Tanskan ansioista algoritmiavusteisen suunnittelun, opetuksen ja tutkimuksen parissa. Apuraha myönnetään lisäksi tutkimuspainotteiseen projektiin, jonka tavoitteena on kehittää suunnittelijoiden ja tuotannon välistä kommunikointia sekä toteuttaa yhteistyökumppanien kanssa massakustomoitu puurakentamiseen soveltuva tuote. Apurahan jakoi SAFAn varapuheenjohtaja Janne Teräsvirta 21.10. Turun Linnassa järjestetyssä tilaisuudessa.Tuulikki Tanska on suunnittelutoimisto MUUANin perustajaosakas ja algoritmisten suunnittelu- ja tuotantometodien kehitykseen sekä puurakentamiseen erikoistunut arkkitehti. Tanska on työskennellyt Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osastolla tutkimusprojekteissa sekä kehittämässä algoritmisten suunnittelumenetelmien opetusta. Yhteistyössä arkkitehti Toni Österlundin kanssa hän on toteuttanut useita kokeellisia puurakenteita ja paviljonkeja. Tuulikki Tanska työskentelee tällä hetkellä oman toimistonsa lisäksi ALA arkkitehdeillä mm. Helsingin keskustakirjaston suunnittelussa.
Rakennusalalla voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän digitalisaation ja algoritmisen suunnittelun tarjoamia mahdollisuuksia. Haluan olla mukana viemässä suunnittelun ja tuotannon tehokkuutta parhaalle mahdolliselle tasolle sekä etsiä ratkaisuja suunnittelun ja tuotannon välisen kommunikaation parantamiseksi. Nyt on oikea aika etsiä myös tutkimuksen keinoin uusia rakennustapoja ja alkaa luoda sen mahdollistamaa uutta arkkitehtuuria, Tuulikki Tanska sanoo.
Projekti jatkaa Tanskan diplomityön teemoja keskittyen erityisesti käytännön toteutusprosesseihin. Diplomityössään Tanska tutki geometrisen optimoinnin menetelmiä arkkitehtisuunnittelussa sekä puurakenteiden ongelmakenttää kaksoiskaarevalla muodolla. Tanska sai SAFAn myöntämän nuoren arkkitehdin Wuorio‐palkinnon diplomityöstään diplomityöstäni Geometrisen optimoinnin menetelmät arkkitehtisuunnittelussa - Algoritmiavusteisesti suunniteltu puurakenteinen uimahalli Oulun Linnanmaalle vuonna 2014. Tanskan mielestä digitalisaation murroksessa oleva rakennusala tarvitsee arkkitehdin ammattikunnan roolin määritelmän tarkennusta ja arkkitehdin määrätietoista uusien digitaalisten prosessien hallintaa sekä johtamista rakennushankkeissa.Apuraha jaettiin ensimmäistä kertaa järjestetyssä Nouren arkkitehtuurin forumissa. 21. - 22.10.2016 Turussa pidetty forum on osa Erik Bryggmanin syntymän 125-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Tilaisuudessa puhuivat myös aiemmin apurahan saaneet Anu Puustinen (Avanto Arkkitehdit) ja Vesa Oiva (Anttinen Oiva Arkkitehdit), jotka kertoivat apurahan jälkeen toteutetuista töistään.