Takaisin artikkeleihin

Työryhmä laatimaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa

Jalkapallo-ottelu stadionilla.

Arkkitehtityöhuone APRT:n suunnittelema Rovaniemen keskuskentän katsomo sai Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon vuonna 2016. kuva: Aaro Artto

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo vastaa työryhmän sihteerityöstä.

Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmatyössä otetaan huomioon tulevaisuuteen yhä nopeammin vaikuttavat muutosvoimat, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä erilaiset mahdollisuudet parantaa muuttuvan elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla. Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on kulunut 20 vuotta.

Rakennettuun ympäristöön vaikuttaa monia muutosvoimia. Näihin kuuluvat muun muassa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen liittyvä siirtymä vähähiiliseen rakentamiseen ja kiertotalouteen, väestön ikääntymisen tuomat asuin- ja palvelurakentamisen tarpeet, kaupungistumisesta aiheutuva erilainen aluekehitys sekä rakennuskannan terveellisyyteen liittyvät haasteet.

Myös uudet teknologiat, digitalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat voimakkaasti rakennusalaa. Lisäksi suomalainen luonto, kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri kiinnostavat matkailijoita ja toimivat terveyden ja virkistyksen lähteenä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajina kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä. Työryhmän sihteerinä toimii Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo.

Apoli2020-työryhmä

Puheenjohtajisto
Riitta Kaivosoja, ylijohtaja / Opetus- ja kulttuuriministeriö
Harri Hakaste, yliarkkitehti / Ympäristöministeriö
Petra Havu, kulttuuriasiainneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet
Markku Hedman, professori / Rakennustietosäätiön RTS sr
Pekka Heikkinen, professori / Aalto-yliopisto
Reetta Heiskanen, johtaja / Suomen arkkitehtuurimuseo
Henna Helander, puheenjohtaja / SAFA
Vesa Humalisto, puheenjohtaja / Arkkitehtitoimistojen liitto ATL
Anne Jarva, kehittämispäällikkö / Suomen Kuntaliitto
Sirkkaliisa Jetsonen, yliarkkitehti / Museovirasto
Anni Laurila, arkkitehti, varapäällikkö / WSP Kaupunkiarkkitehtuuri
Olli Voutilainen, ylitarkastaja / TEM
Leena Rossi, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja / Jyväskylän kaupunki
Kimmo Rönkä, toimitusjohtaja / Rönkä Consulting Oy

Asiantuntijat
Mikko Hartikainen, opetusneuvos / Opetushallitus
Heikki Hepoaho, tiedekeskuksen päällikkö / Metsähallitus
Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö
Niina Kilpelä, yliarkkitehti / Ympäristöministeriö
Matti Kuittinen, erityisasiantuntija / Ympäristöministeriö
Anne Mattero, neuvotteleva virkamies / Opetus- ja kulttuuriministeriö
Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tuija Mikkonen, ympäristöneuvos / Ympäristöministeriö
Tarmo Mykkänen, opetusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pilvi Nummi, erityisasiantuntija / Ympäristöministeriö

Sihteeristö
Hanna Harris, toiminnanjohtaja / Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo

Apoli-esiselvitys

Tulevaisuuden Suomea rakentamassa -selvityksen kansikuva.

Vuonna 2017 Archinfo teki opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista. Esiselvitys suositti, että uusi ohjelma laadittaisiin laajapohjaisesti ja että valmistelussa tulisi olla mukana ainakin opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä ministeriöiden alaisia virastoja ja erilaisia sidosryhmiä. Tutustu esiselvitykseen pdf-tiedostoon tästä.

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman on määrä valmistua lokakuussa 2020.