Takaisin artikkeleihin

Työväestön asuinolojen parantamisesta se alkoi – uutuuskirja avaa lisää näkökulmia tyyppitalojen kehittymiseen

Vanha mustavalkoinen kuva puutaloista kadun varrella

Rintamamiestaloja Helsingin Länsi-Pakilassa vuonna 1971. kuva: Valanto S. / Helsingin kaupunginmuseo

Tyyppitalojen historia on viime vuosina noussut kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi. Aiheesta julkaistu uusi kirja pohtii pakettitalojen kehittymistä, nykytilaa ja tulevaisuutta.

Suomen New Standards -näyttely Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa on nostanut suomalaisen jälleenrakennuskauden tyyppitalon kansainvälisen huomion kohteeksi. Näyttelyä tukeva englanninkielinen kirja julkaistaan syksyllä 2021. Aihe on kuuma peruna kotimaassakin, sillä Rakennustieto on juuri julkaissut teoksen Tupakkiaskin kannesta massakustomointiin, joka paneutuu tyyppitalojen historiaan ja tulevaisuuteen. 

Diplomi-insinööri Risto Pesosen kirjoittaman kirjan ensimmäisissä luvuissa keskitytään viime vuosisadan alkupuolen ja jälleenrakennuskauden tyyppitalojen ja talopakettien kehityshistoriaan sekä pientalojen suunnittelua ja rakentamista ohjanneisiin määräyksiin. Kolmas luku käsittelee tyyppitalojen suunnittelun pohjalla vaikuttaneita trendejä ja niitä muutoksia, joita yksilöllistyminen, vaurastuminen, kaupungistuminen, ikääntyminen, työkulttuurin muuttuminen sekä perhemuotojen erilaistuminen ovat pientalorakentamiseen tuoneet. 

Kuudessa artikkelissa lähestytään pientalorakentamisen tulevaisuutta erilaisista näkökulmista. Teoksen lopuksi Pesonen puntaroi kolmen vallitsevan megatrendin – ekologisuuden, kaupungistumisen ja rakennuskustannusten – vaikutuksia nykyiseen ja tulevaisuuden pientalorakentamiseen. 

Kirjan kansi, jossa mustavalkoisia kuvia ja sanomalehtitekstiä sekä kirjan nimi vihreällä ja yksi värikuva

RISTO PESONEN: TUPAKKIASKIN KANNESTA MASSAKUSTOMOINTIIN
RAKENNUSTIETO 2021
159 SIVUA
LINKKI KUSTANTAJAN SIVUILLE