Takaisin artikkeleihin

Uusi hanke edistää apolin tavoitteita ja virittää keskustelua rakennetusta ympäristöstä

Kuva miehestä, joka katsoo kameraan

Archinfossa keväällä 2022 käynnistynyt hanke tähtää arkkitehtuurin ympärillä käytävän kansalaiskeskustelun lisäämiseen ja niin kansalaisten kuin päättäjienkin tietoisuuden kasvattamiseen laadukkaan arkkitehtuurin merkityksestä. Hankkeessa aloitti yhteiskuntatieteilijä Paavo Foley.

Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, apoli on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön johdolla laadittu valtioneuvostotason strategia-asiakirja. Apolin tavoitteena on luoda rakentamisen suuntaviivoja, jotka vahvistavat taloutta kestävästi, tarjoavat ratkaisuja kansainvälisiin kysymyksiin ja antavat mahdollisuuksia jokaiselle ihmiselle elää hyvässä ja miellyttävässä ympäristössä. Apolilla halutaan edistää sellaista suomalaista rakennuskulttuuria, jossa otetaan huomioon teknisten, ekologisten ja taloudellisten vaatimusten lisäksi esteettiset, sosiaaliset, psykologiset ja kulttuuriset tarpeet. Ohjelma julkaistiin alkuvuodesta 2022.

Archinfon “Apoli: vaikuttavuutta viestinnällä” -hanke, joka tähtää suomalaisen rakennuskulttuurin muutokseen kohti kestävämpää ja miellyttävämpää arkkitehtuuria, perustuu käytännön toimiin arkkitehtuurin ympärillä käytävän kansalaiskeskustelun lisäämiseksi ja tietoisuuden kasvattamiseksi laadukkaan arkkitehtuurin merkityksestä. Erilaiset arkkitehtuuriin ja apoliin liittyvät tapahtumat, paneelikeskustelut ja kampanjat ovat osa Archinfon työkalupakkia apoli-tavoitteiden saavuttamisessa.

Ratkaisuja ja mahdollisuuksia arkkitehtuuripolitiikasta

Toukokuussa 2022 Archinfon hankkeessa viestinnän ja tapahtumatuotannon koordinaattorina aloitti valtiotieteiden maisteriksi pian valmistuva Paavo Foley. Foleylla on runsaasti työkokemusta kiinteistö- ja rakennusalalta sekä kaupunkikehityksestä julkiselta sektorilta.

“Olen todella innoissani mahdollisuudesta päästä vaikuttamaan kansalaisten tietoisuuteen ja mielipiteisiin apolista ja sen tuomista mahdollisuuksista. Kuulun sukupolveen, jonka elinaikana maailma on muuttunut uskomattoman kovalla vauhdilla. Opintojeni ja työkokemukseni kautta olen päässyt näkemään aitiopaikalta, mikä merkitys niin yhteiskunnallisella vaikuttamisella kuin kestävällä rakentamisella on tulevaisuudellemme”, Foley toteaa. 

Foley uskoo arkkitehtuuripolitiikan laajaan vaikuttavuuteen: apolilla ja myös yleisemmin arkkitehtuurin kentällä voidaan vastata moniin nykyajan ilmiöihin ja haasteisiin. Etenkin ilmastonmuutokseen reagoiminen arkkitehtuuripolitiikan kontekstissa on Foleylle tärkeää. 

“Rakennettu ympäristö ei ole pelkästään infrastruktuuria ja kerrostaloja, vaan laajempi osa yhteiskuntaa ja sen ympärillä olevia sosiaalisia ilmiöitä. Apoli näkyy ihmisten arkielämässä kestävämpinä, ilmastoystävällisempinä ja yhteiskunnan nykytarpeisiin paremmin soveltuvina rakennuksina. Haluan päästä keskustelemaan ihmisten kanssa kasvotusten arkkitehtuurista. Toivon, että onnistun kirvoittamaan monta rakentavaa keskustelua kestävästä arkkitehtuurista ja sen mahdollisuuksista yhteiskunnallisella tasolla”, Foley kertoo tavoitteistaan. 

Archinfossa “Apoli: vaikuttavuutta viestinnällä” -hankkeesta vastaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija Eeva Astala. 2,5-vuotisen hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö käynnistävät arkkitehtuurialan toimijoiden yhteistyön apolin tavoitteiden edistämiseksi Apoli-kick-off-tilaisuudella 23.5. Lue lisää tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).