Takaisin artikkeleihin

Uusi Maisemapodi pohtii kaupunkiympäristön suunnittelun teemoja

Kaksi iloista naista istumassa pyöreässä penkissä.

Suomen Maisema-Arkkitehtiliitto MARK

Suomen ensimmäinen maisema-arkkitehtuuriin keskittyvä podcast julkaistiin huhtikuussa. Podcastin ensimmäisellä kaudella pohditaan maisema-arkkitehtuurin luonnetta ja potentiaalia kaupunkiympäristössä.

Uuden podcastin, Maisemapodin, ideana on korostaa maisema-arkkitehtuurin keskeistä roolia kaupunkien kasvussa ja kehityksessä ja tuoda alaan liittyviä teemoja tutuksi laajemmalle yleisölle. Se on Suomen ensimmäinen maisema-arkkitehtuuriin keskittyvä podcast, sillä aiemmat arkkitehtuuripodcastit ovat vain sivunneet maisema-arkkitehtuurin roolia. Podcastin ensimmäinen kausi koostuu kuudesta eri jaksosta, joissa käsitellään maisema-arkkitehtuuria eri teemojen näkökulmista.

Kaupunki muutoksen keskellä ja kenelle kaupunkia suunnitellaan

Maisema-arkkitehtien Suvi Saastamoisen ja Aada Taipaleen juontaman podcastin ensimmäisessä jaksossa pureudutaan kaupunkien jatkuvaan muutokseen. Jaksossa pohditaan, minkälaiselle kulutukselle kaupunkitilan pinnat altistuvat ajan saatossa ja mikä merkitys oikean materiaalin valitsemisella on paikan ominaispiirteiden vaalimisessa ja säilyttämisessä. Lisäksi jaksossa tehdään katsaus kaupunkitilan tulevaisuudennäkymiin.

Toisessa jaksossa pohditaan innostavan kaupunkitilan suunnittelua eri käyttäjäryhmien, kuten lasten ja aikuisten, sekä heidän tarpeidensa yhteensovittamisen näkökulmasta. Jaksossa keskustellaan siitä, minkälaiset ympäristöt kiinnostavat erityisesti lapsia ja minkälaisia mahdollisuuksia leikkiympäristöt tarjoavat kaikille kaupunkitilan käyttäjille.

Liikkuva kaupunki ja kaupunkitilan rajat

Liikunta ja ulkoilu ovat olennainen osa ihmisten hyvinvointia, ja toiminnallisilla ympäristöillä voidaan edistää liikunnallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Maisemapodin kolmannessa jaksossa pohditaan, mihin tekijöihin liikkumiseen tarkoitetuissa ympäristöissä kiinnitetään huomiota juuri nyt ja miten luodaan tiloja, jotka liikuttavat ja edistävät yhteisöllisyyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Kaupungeissa on jatkuva pula tilasta. Viimeistään pandemiavuodet osoittivat, että vehreiden kaupunkitilojen ja lähivirkistysalueiden merkitys on huomattava. Maisemapodin neljännessä jaksossa pohditaan kaupunkitilan rajoja eli sitä, mikä kaupunkitilassa vie tilaa ja miten kaupunkitilan käyttöä suunnitellaan kaikkien tarpeet huomioiden.

Valon ja luonnon merkitys kaupunkiympäristössä

Valaistuksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa kaupungissa niin turvallisuuden tunteeseen kuin tilan viihtyisyyteen ja visuaalisuuteen. Podcastin viidennessä jaksossa pohditaan, miten valaistuksella voidaan luoda pimeään aikaan viihtyisiä ja näyttäviä ulkotiloja ja kuinka turvallisuuden tunnetta voidaan edistää valaistuksen suunnittelulla.

Podcastin kuudennessa jaksossa keskustellaan luontopohjaisista ratkaisuista osana kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja lisäämistä. Yhä voimistuva luontokato osoittaa, että kaupunkien tiivistyminen on yksi osasyy luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle ja lajikadolle. 

Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK:in tuottamaa Maisemapodia voi kuunnella Spotifyssa ja YouTubessa.