Takaisin artikkeleihin

Uusi pohjoismainen muotoilun ja arkkitehtuurin yhteistyöverkosto edistämään vihreää siirtymää

Lähikuva metsäisellä kalliolla olevasta puumökistä, jonka lasiseinästä näkyy jakkara ja peite

Studio Puisto, Space of Mind. kuva: Marc Goodwin

Pohjoismainen muotoilun ja arkkitehtuurin yhteistyöverkosto lanseerataan virallisesti Kööpenhaminassa arkkitehtien maailmankongressissa 5.7.2023.

Pohjoismaiset muotoilun ja arkkitehtuurin kansalliset toimijat vahvistavat yhteistyötään vihreän siirtymän nopeuttamiseksi. Tavoitteena on jakaa tietoa ja parhaita oppeja siitä, miten muotoilun ja arkkitehtuurin avulla voidaan edistää kestävää arvonluontia Pohjoismaissa ja kansainvälisesti.

Yhteistyöverkoston tavoitteena on syventää pohjoismaisten poliitikkojen ja päättäjien ymmärrystä muotoilun ja arkkitehtuurin roolista vihreässä siirtymässä tavalla, joka luo kestävyyttä ja josta hyötyvät niin yritykset, yhteiskunta kuin ympäristökin.

"Muotoilulla on aina ollut keskeinen rooli suurten toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien murrosten selittäjänä ja nopeuttajana. Vihreässä siirtymässä on kyse systeemitason muutoksesta, joka tarvitsee onnistuakseen kaikkia muotoilun eri osaamisalueita tuotteista palveluihin ja liiketoimintamalleihin. Pyörää ei kannata keksiä erikseen joka maassa, vaan jakaa ja yhdistää parhaat opit Pohjoismaiden kesken", toteaa Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Joakim Karske.

  Idea verkostosta syntyi Norjan elinkeinoministeri Jan Christian Vestren ja Islannin kulttuuri- ja elinkeinoministerin Lilja Alfreðsdóttirin tapaamisessa Oslossa vuonna 2022. Muotoilun ja arkkitehtuurin pohjoismainen yhteistyöalusta, Nordic Platform for Design and Architecture, saa nyt virallisen lähtölaukauksensa UIA World Congress of Architects -tapahtumassa heinäkuun alussa.

  "Eri Pohjoismaiden arkkitehtuuri- ja muotoiluorganisaatiot ovat keskenään erilaisia ja toimivat eri tavoin, mikä laajentaa entisestään yhteistyöalustaa. Pohjoismainen verkosto on meille suomalaisille tärkeä, koska sen avulla voimme jakaa kotimaisille yleisöille eteenpäin tietoa siitä, mitä muualla tapahtuu, ja vastaavasti kertoa muille siitä, mitä annettavaa Suomella on kansainvälisesti. Yhdessä olemme vahvempia", sanoo Archinfon toiminnanjohtaja Katarina Siltavuori.

   Yhteistyön seuraava askel on kartoittaa perustajamaiden olemassa olevaa muotoilun ja arkkitehtuurin ekosysteemiä sekä konkretisoida yhteinen visio ja siihen liittyvät toimenpiteet.

   Pohjoismaisen verkoston muodostamisessa ovat mukana seuraavat toimijat:

   • Design Forum Finland, Suomi
   • Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Suomi
   • Danish Design Center (DDC), Tanska
   • Danish Architecture Center (DAC), Tanska
   • ArkDes, Ruotsin arkkitehtuuri- ja muotoilukeskus, Ruotsi
   • Iceland Design and Architecture, Islanti
   • Design og arkitektur Norge DOGA, Norja

   Lisäksi arvokasta palautetta ovat antaneet muun muassa: Form/Design Center (Ruotsi), Sveriges Arkitekter, Stiftelsen Svensk Industridesign SVID, Svensk Form, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Finnish Design Info, Norske arkitekters landsforbund NAL, Arkitektforeningen (Tanska), Arkitektforbundet (Tanska) ja Danish Design Council.

   UIA World Congress of Architects, Kööpenhamina 2.–6.7.2023

   International Union of Architects (UIA) järjestää arkkitehtien maailmankongressin joka kolmas vuosi. Tänä vuonna kongressi järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa Norjan, Suomen, Tanskan, Ruotsin, Islannin ja Färsaarten yhteistyönä. UIA-kongressin pohjoismainen paviljonki toteutetaan pohjoismaisten arkkitehtiyhdistysten ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyönä.

   uia2023cph.org